Cổng thông tin điện tử huyện Ninh Sơn kính chào quý khách !
THÔNG BÁO Điều chỉnh nội dung tại Mục 3 của Thông báo số 1210/TB-UBND của UBND huyện Ninh Sơn v/v lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 11 thửa đất trên địa bàn huyện

Lượt xem : 123

0 bình luận
1 - 01


*Mẹo:Nếu không gửi được bình luận, vui lòng ấn F5 và thử lại.

 

Về đầu trang