Trang thông tin điện tử huyện Ninh Sơn kính chào quý khách !

Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất

Về việc kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất đối với 04 lô đất (lô 323, lô 324, lô 325, lô 326) thuộc thửa đất số 190, tờ bản đồ địa chính số 06 tọa lạc tại khu phố 1, thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn

Về đầu trang