Trang thông tin điện tử huyện Ninh Sơn kính chào quý khách !
Tư vấn về phòng chống dịch bệnh covid
Tôi là thương bệnh binh 72%, hiện tôi có đầu hiệu sốt, muốn được tiêm vacxin chống covid thuộc chế độ người có công, xin số điện thoại của cơ quan chức năng

Kính chào ông Nguyễn Văn Minh, về nội dung của anh, Ban Biên tập cung cấp các thông tin như sau:

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện: 02593854632.

- Hoàng Thanh Xuân,  Giám đốc TTYT, 0944666447;  Đoàn Thị Vân Lan, Phó Giám đốc TTYT, 0988214253; Lê Văn Thuộc  TP. TCHC TTYT, 0989912455;  Nguyễn Ngọc Toàn,  PTP. KHNV TTYT, 0397414964.

Trân trọng kính chào! 


Các câu hỏi liên quan:
Về đầu trang