Trang thông tin điện tử huyện Ninh Sơn kính chào quý khách !
khiếu nại xã huyện không chịu cấp sỗ đỏ
nhà tôi có thửa đât số 14 tờ bản số 65 đã khải hoang từ 1999 và được ubnd xã cấp nhà ở ổn định đến nay, nhiều lần nhà tôi là, đơn đăng ký làm xỗ đều bị xã và huyện từ chối không cấp sỗ nói là đất rùng , nhưng thử đất số 13 và 23 đều được cấp sỗ đỏ vậy tại sao đất tôi trên bản đồ là đát phân loại ONT thuộc đất thôn sau lại không cho làm sỗ xin yêu cầu làm rõ, vậy sỗ đỏ 2 thưa kia từ đâu ra

Đề nghị bà Tà Yên Thị Định làm đơn gửi về UBND huyện để trình bày rõ thêm, vì nội dung nêu trên chưa đủ để UBND huyện giải quyết được.

Trân trọng kính chào bà


Các câu hỏi liên quan:
Về đầu trang