Trang thông tin điện tử huyện Ninh Sơn kính chào quý khách !

Cùng với cả nước và toàn tỉnh, sáng 01/4, huyện Ninh Sơn làm Lễ ra quân Tổng điều tra dân số, nhà ở năm 2019 tại Quảng Sơn. Về dự, có Ban chỉ đạo tỉnh, đồng chí Hoàng Lê Ngọc Anh, Phó Chủ tịch UBND huyện, cấp ủy...

Dự báo thời tiết

Về đầu trang