Trang thông tin điện tử huyện Ninh Sơn kính chào quý khách !
/portal/Banner/Banner.jpg

Quyết định 2137/QĐ-UBND của UBND huyện Ninh Sơn :

sửa đổi, bổ sung một số quy chế về quản lý và sử dụng phần mềm Hệ chương trình QLVB và HSCV TDOFFICES của UBND huyện Ninh Sơn

Số ký hiệu: 2137/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 16/10/2019
Ngày có hiệu lực: 16/10/2019
Người ký: VÕ ĐÌNH VINH
Trích yếu:

sửa đổi, bổ sung một số quy chế về quản lý và sử dụng phần mềm Hệ chương trình QLVB và HSCV TDOFFICES của UBND huyện Ninh Sơn

Cơ quan ban hành: UBND huyện Ninh Sơn
Phân loại: Quyết định
File đính kèm
Văn bản khác:

V/v xem xét sữa chữa hệ thống mương thoát nước thải của Bệnh viện Đa khoa Ninh Sơn.

(15/08/2016)

V/v tham mưu tổ chức lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2017 cấp huyện.

(15/08/2016)

V/v triển khai Thông tư số 88/2016/TTLT/BTC-BTNMT ngày 22/6/2016 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường

(15/08/2016)

V/v bãi bỏ Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND ngày 24/4/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh

(22/07/2016)

V/v báo cáo Tình hình giải quyết bồi thường hỗ trợ thiệt hại do nổ mìn thi công nhà máy Thủy điện Hạ Sông pha 1,2

(16/08/2016)

Về đầu trang