Trang thông tin điện tử huyện Ninh Sơn kính chào quý khách !

Quyết định 2140/QĐ-UBND của UBND tỉnh Ninh Thuận :

V/v công bố Thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Ninh Thuận

Số ký hiệu: 2140/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 01/09/2016
Ngày có hiệu lực: 01/09/2016
Người ký: LÊ VĂN BÌNH
Trích yếu:

V/v công bố Thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Ninh Thuận

Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Ninh Thuận
Phân loại: Quyết định
File đính kèm
Văn bản khác:

V/v xem xét sữa chữa hệ thống mương thoát nước thải của Bệnh viện Đa khoa Ninh Sơn.

(15/08/2016)

V/v tham mưu tổ chức lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2017 cấp huyện.

(15/08/2016)

V/v triển khai Thông tư số 88/2016/TTLT/BTC-BTNMT ngày 22/6/2016 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường

(15/08/2016)

V/v bãi bỏ Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND ngày 24/4/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh

(22/07/2016)

V/v báo cáo Tình hình giải quyết bồi thường hỗ trợ thiệt hại do nổ mìn thi công nhà máy Thủy điện Hạ Sông pha 1,2

(16/08/2016)

Về đầu trang