Trang thông tin điện tử huyện Ninh Sơn kính chào quý khách !

Báo cáo 216/BC-BCĐ của UBND huyện Ninh Sơn :

Kết quả rà soát lại bộ tiêu chí nông thôn mới Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017 -2020

Số ký hiệu: 216/BC-BCĐ
Ngày ban hành: 18/07/2017
Ngày có hiệu lực: 18/07/2017
Người ký: ĐOÀN VĂN HÙNG
Trích yếu:

Kết quả rà soát lại bộ tiêu chí nông thôn mới Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017 -2020

Cơ quan ban hành: UBND huyện Ninh Sơn
Phân loại: Báo cáo
File đính kèm
Văn bản khác:

V/v xem xét sữa chữa hệ thống mương thoát nước thải của Bệnh viện Đa khoa Ninh Sơn.

(15/08/2016)

V/v tham mưu tổ chức lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2017 cấp huyện.

(15/08/2016)

V/v triển khai Thông tư số 88/2016/TTLT/BTC-BTNMT ngày 22/6/2016 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường

(15/08/2016)

V/v bãi bỏ Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND ngày 24/4/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh

(22/07/2016)

V/v báo cáo Tình hình giải quyết bồi thường hỗ trợ thiệt hại do nổ mìn thi công nhà máy Thủy điện Hạ Sông pha 1,2

(16/08/2016)

Về đầu trang