Ninh Sơn những kết quả nổi bật sau 6 tháng đầu năm 2022

Đăng ngày 29 - 06 - 2022
Lượt xem: 112
100%

Thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022 trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát, hoạt động sản xuất, kinh doanh được phục hồi, tuy nhiên tình hình lạm phát tăng cao đã ảnh hưởng không nhỏ đến mọi mặt của đời sống. Nhưng với sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, năng động sáng tạo, đổi mới tư duy và hành động một cách mạnh mẽ, sự chung sức của các cấp, ban ngành, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong toàn huyện, tình hình kinh tế - xã hội đã có những chuyển biến tích cực, các chỉ tiêu cơ bản đạt và vượt so với kế hoạch đề ra.

 

Xác định các nhiệm vụ trọng tâm, ngay từ đầu năm huyện đã đề ra 175 nhiệm vụ cụ thể để tập trung thực hiện. Qua đánh giá, tổng giá trị sản xuất toàn huyện đạt 3.015,6 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ, trong đó tỉ trọng ngành nông – lâm – thủy sản chiếm 25,9% với 780,4 tỷ đồng tăng 6%, công nghiệp – xây dựng chiếm 59,5% với 1.793,4 tỷ đồng tăng 18,6% và thương mại – dịch vụ chiếm 14,6% với 441,8 tỷ đồng tăng 11%; thu ngân sách trên địa bàn đạt 60,4% kế hoạch năm và tăng 44,6% so với cùng kỳ; giải quyết việc làm cho 1.459 lao động đạt gần 73% chỉ tiêu được giao.

Trong sản xuất nông nghiệp, gieo trồng vụ Đông – Xuân 2021 – 2022 và vụ Hè Thu 2022 với tổng diện tích gần 20.505 ha. Qua thu hoạch vụ Đông – Xuân, tổng sản lượng lương thực đạt trên 32.500 tấn, tăng 5,53% so với cùng kỳ. Các loại cây trồng chủ lực khác cũng không ngừng mở rộng diện tích, tăng cường ứng dụng các công nghệ sản xuất tiên tiến. Trong chăn nuôi, tổng đàn gia súc đạt gần 88.300 con; trong đó đàn heo tăng mạnh với trên 50.400 con, tăng 52,9%. Sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt 77,7 tấn, tăng 5% so với cùng kỳ.

Bên cạnh sản xuất nông nghiệp, lĩnh vực công nghiệp và xây dựng cũng đạt mức tăng trưởng cao, ngày càng giữ vai trò dẫn dắt, đóng góp chủ yếu vào mức tăng trưởng chung với giá trị sản xuất ngành đạt gần 1.800 tỷ đồng, tăng 18,6%. Từ đầu năm đến nay, đã có 3 công trình, dự án được hoàn thành, cùng với đó là 19 công trình khởi công mới và 14 công trình chuyển tiếp.

Sau khi cơ bản kiểm soát được dịch bệnh Covid-19, hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn huyện tiếp tục đà phục hồi tăng trưởng với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt gần 880 tỷ đồng, tăng 11%. Tài chính, ngân hành tiếp tục mở rộng, đóng vai trò ổn định và huy động, điều tiết nguồn lực tài chính phát triển kinh tế - xã hội. Hệ thống lưới điện không ngừng được cải tạo, nâng cấp đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, sử dụng sản xuất và kinh doanh của người dân.

Cùng với sự nổ lực phát triển sản xuất, phục hồi kinh tế, huyện còn tiếp tục thực hiện công cuộc xây dựng nông thôn mới ở các xã, các thôn. Các nguồn vốn đầu tư cho chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới được phân bổ 100% theo kế hoạch. Trong 6 tháng đầu năm, huyện đã công nhận thôn Lâm Phú, xã Lâm Sơn, thôn Nha Hố 2, xã Nhơn Sơn đạt chuẩn thôn nông thôn mới năm 2021 và tổ chức thành công Lễ công bố xã Mỹ Sơn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021. Đồng thời duy trì và từng bước nâng cao chất lượng các tiêu chí về xây dựng huyện nông thôn mới; xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và thôn nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu.

Về lĩnh vực văn hóa – xã hội, các hoạt động giáo dục được thực hiện đảm bảo vừa phòng, chống dịch bệnh vừa hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm học. Số học sinh THCS được công nhận tốt nghiệp năm học 2021 – 2022 đạt 99,4%, giảm 0,6% so với năm học trước. Công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho người dân trong điều kiện mới được quan tâm, khi đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19, nhất là nhóm trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi với trên 5.700 liều tiêm mũi 1, đạt 66,11% và gần 2.500 liều tiêm mũi 2 đạt 28,57%. Toàn huyện hiện có gần 83% dân số tham gia bảo hiểm y tế. Các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, chính sách đối với người có công, người nghèo cũng được quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn giai đoạn 2021 - 2025 là 9,37%, giảm 0,02% so với đầu năm.

Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm, huyện Ninh Sơn sẽ tiếp tục khắc phục khó khăn, ổn định sản xuất, phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và đạt tốc độ tăng trưởng 14%. Trên tinh thần đó, huyện chú trọng tận dụng tốt các cơ hội để thúc đẩy phục hồi phát triển kinh tế - xã hội gắn với hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân. Tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số, nâng cao năng suất lao động. Đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, động lực; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển. Bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. Quản lý chặt chẽ đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp huyện; sắp xếp tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế; nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và thực thi pháp luật; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Ban Thường vụ huyện ủy làm việc với Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn...(17/08/2022 3:55 CH)

Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 7 đạt 207,9 tỷ đồng(04/08/2022 4:00 CH)

Quảng Sơn: Đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2022(25/07/2022 4:01 CH)

Tập huấn trồng Mỳ gắn với triển khai chương trình "Mỗi xã một sản phẩm – OCOP” cho đoàn viên...(19/07/2022 9:48 SA)

Đẩy mạnh cải cách hành chính vì nhân dân phục vụ(14/07/2022 10:24 SA)

28 người đang online
°