Ninh Sơn triển quyết liệt triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn huyện

Đăng ngày 04 - 08 - 2022
Lượt xem: 60
100%

Ngày 31/7/2022, Uỷ ban nhân dân huyện Ninh Sơn ban hành văn bản số 2169/UBND-VX về việc quyết liệt triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn huyện.

 

Trong thời gian qua, các địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người dân trên địa bàn đảm bảo an toàn, nâng tỷ lệ bao phủ vắc xin cho người dân thuộc diện tiêm chủng, góp phần quan trọng quyết định thành công của công tác phòng, chống dịch Covid-19, bảo vệ sức khỏe Nhân dân. Tuy nhiên, tốc độ tiêm phòng ở một số địa phương hiện nay còn chậm, chưa đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra, đặc biệt việc triển khai tiêm mũi 03 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi toàn huyện mới tiêm được 942/7.090 trẻ, đạt 13,29%; mũi 04 cho người trên 18 tuổi toàn huyện cũng rất thấp chỉ đạt 11,55%, một số xã đạt dưới 10% như: Lâm Sơn 9,62%, Quảng Sơn 5,56%,...

Để tăng cường hơn nữa công tác triên khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19, tăng nhanh tỷ lệ bao phủ các mũi vắc xin cho các nhóm đối tượng, đặc biệt là trẻ em từ 5 đến dưới 17 tuổi và những người có nguy cơ cao, đảm bảo an toàn, thích ứng linh hoạt trong mọi diễn biến dịch mới có thể xảy ra. Uỷ ban nhân dân huyện yêu cầu:

1. Yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và địa phương khẩn trương rà soát, quán triệt, thông báo cho toàn bộ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch, y tế, giáo dục, công an, quân đội, ban quản lý các thôn, khu phố…. tham gia tiêm mũi 4 vắc xin phòng Covid-19 và chịu trách nhiệm toàn diện về việc tổ chức thực hiện và kết quả công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 của đơn vị, địa phương mình.

2. Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn:

a) Tiêm cho các đối tượng ngay sau khi đủ thời gian, cụ thể:

- Tiêm mũi 3: Người trên 18 tuổi: tiêm ngay sau mũi 2 ba tháng; Người đã mắc COVID19: tiêm ngay sau khi khỏi bệnh. Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Tiêm ngay sau mũi 2 năm tháng; Người đã mắc COVID-19 thì tiêm ngay sau khi khỏi bệnh ba tháng.

- Tiêm mũi 4: Tiêm ngay sau mũi 3 bốn tháng; Người đã mắc COVID-19 thì tiêm ngay sau khi khỏi bệnh ba tháng;

- Tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Trẻ đã mắc COVID-19 thì tiêm ngay sau khi khỏi bệnh ba tháng.

b) Đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông về tác dụng, hiệu quả của vắc xin; tập trung truyền thông và tiêm chủng cho các đối tượng, đặc biệt tiêm mũi 3 cho trẻ em từ 12 đến dưới 17 tuổi, mũi 02 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, lưu ý các trẻ có nguy cơ cao, trẻ sống ở khu vực có tỷ lệ bao phủ vắc xin thấp; tổ chức các đội tuyên truyền, vận động tiêm vắc xin đến từng địa bàn dân cư.

c) Khẩn trương rà soát, triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 4 (liều nhắc lần 2) cho người từ 18 tuổi trở lên, hoàn thành việc tiêm vắc xin mũi 2 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trong tháng 8/2022.

3. Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo:

- Chỉ đạo các trường học trực thuộc phối hợp UBND các xã, thị trấn, y tế địa phương rà soát, lập danh sách học sinh đang theo học tại trường chưa được tiêm vắc xin; thực hiện tuyên truyền tác dụng, lợi ích của việc tiêm chủng cho phụ huynh, học sinh được biết, tạo sự đồng thuận vận động các em và phụ huynh đưa con em mình đi tiêm chủng đầy đủ và kịp thời; thông báo (thời gian, địa điểm tiêm…) cho phụ huynh biết đưa con em đi tiêm vắc xin phòng COVID-19 khi đủ điều kiện.

- Chỉ đạo các Trường học trực thuộc phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế địa phương đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ mầm non, học sinh, ưu tiên cho trẻ từ 5 đến dưới 17 tuổi.

- Thông báo, quán triệt cán bộ, giáo viên và người lao động trong ngành giáo dục khẩn trương tham gia tiêm mũi 4 vắc xin phòng Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế. - Phân công cán bộ phụ trách, cập nhật và báo cáo tình hình tổ chức tiêm chủng về UBND huyện.

4. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm VHTT và Truyền thanh huyện: chủ động phối hợp với Trung tâm Y tế huyện tiếp tục triển khai các hoạt động truyền thông về tác dụng, lợi ích của việc tiêm vắc xin để người dân tham gia tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch.

5. Giao Trung tâm Y tế huyện chủ trì theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương trong công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 đảm bảo hiệu quả, đúng quy định; tổng hợp, báo cáo kết quả và tham mưu Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo kịp thời các nhiệm vụ có liên quan đến công tác tiêm chủng, đảm bảo không để địa phương nào triển khai chậm so với tiến độ chung của huyện.

Chi tết theo File đính kèm VB2169


quyet-liet-trien-khai-tiem-vac-xin-phong-Covid-19-tren-dia-ban-huyen.pdf
Ý kiến bạn đọc

  Tin liên quan

  Tin mới nhất

  Ninh Sơn ban hành Kế hoạch tổng thể về thích ứng với tình hình dịch COVID-19, bảo đảm tổ chức dạy...(05/05/2022 4:32 CH)

  Ninh Sơn: hướng dẫn danh mục “vùng nguy cơ” và “nhóm nguy cơ” để thực hiện lấy mẫu xét nghiệm tầm...(01/12/2021 6:37 SA)

  Ninh Sơn: công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp thôn, khu phố, xã, thị trấn...(20/11/2021 6:36 SA)

  Ninh Sơn: đăng ký đối tượng tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi(11/11/2021 6:35 SA)

  Ninh Sơn xây dựng Phương án đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 trong công tác sơ tuyển và khám...(03/10/2021 6:06 SA)

  155 người đang online
  °