Hướng dẫn nghiệp vụ cho vay hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề và phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị

Đăng ngày 15 - 09 - 2022
Lượt xem: 29
100%

Vừa qua, UBND huyện Ninh Sơn đã ban hành văn bản số 2552/UBND-VX triển khai cho vay theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 2025.

 

          Theo đó, để triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách tín dụng ưu đãi theo Nghị định này và Văn bản số 4912/HD-NHCS ngày 30/6/2022 của Tổng Giám đốc NHCSXH về việc hướng dẫn nghiệp vụ cho vay hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề và phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị đúng quy định. UBND huyện giao Phòng giao dịch NHCSXH huyện chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện và các ngành liên quan triển khai thực hiện hiệu quả, đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng thụ hưởng, công khai, minh bạch, tránh chồng chéo, lợi dụng, trục lợi chính sách đúng quy định; tổ chức quán triệt đến toàn thể cán bộ trong đơn vị thực hiện nghiêm túc việc cho vay theo hướng dẫn của NHCSXH Việt Nam; chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan tuyên truyền, phổ biến chính sách tín dụng đến các cấp, các ngành và người dân biết để thực hiện và giám sát; phối hợp thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo cho vay đúng đối tượng. Các thành viên BĐC-HĐQT NHCSXH huyện theo nhiệm vụ được phân công thực hiện các nội dung, nhiệm vụ có liên quan; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc cho vay thực hiện chính sách theo quy định.

          Đồng thời, giao Văn phòng HĐND-UBND huyện chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan hướng dẫn các địa phương rà soát đối tượng thụ hưởng chính sách hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề ngay sau khi có hướng dẫn của UBND tỉnh để làm cơ sở cho phòng giao dịch NHCSXH huyện triển khai cho vay chính sách tín dụng ưu đãi theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP đảm bảo kịp thời và theo đúng quy định. UBND các xã tổ chức rà soát, xác định đối tượng thụ hưởng chính sách hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề, lập và trình UBND huyện phê duyệt danh sách các đối tượng thụ hưởng từng chính sách theo quy định, làm cơ sở để triển khai thực hiện các chính sách liên quan, trong đó chính sách tín dụng ưu đãi theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP; gửi về UBND huyện (qua Văn phòng HĐND-UBND  huyện)để tổng hợp báo cáo kết quả soát về UBND tỉnh (qua Ban Dân tộc); các phòng, ban liên quan UBND các xã phối hợp với Phòng giao dịch NHCSXH huyện triển khai thực hiện cho vay tín dụng ưu đãi theo Ngh ịđịnh số 28/2022/NĐ-CP theo đúng quy định. Các Hội, Đoàn thể nhận ủy thác cấp huyện tích cực phối hợp với Phòng giao dịch NHCSXH huyện, các Phòng, ban, ngành liên quan và địa phương để tổ chức triển khai thực hiện; chỉ  đạo Hội Đoàn thể nhận ủy thác cơ sở,Tổ Tiết kiệm và vay vốn đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chương trình tín dụng ưu đãi theo Nghị định số 28/2022/NĐCP, phối hợp với Trưởng thôn bình xét cho vay đảm bảo đúng đối tượng thụ  hưởng chính sách theo  quyđịnh; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay đúng mục đích, hiệu quả.

 

Ý kiến bạn đọc

  Tin liên quan

  Ý kiến tâm huyết(12/09/2022 2:40 CH)

  Trường THCS Nguyễn Trường Tộ khai giảng năm học 2022 - 2023(05/09/2022 10:05 SA)

  Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm; tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh...(30/08/2022 10:41 SA)

  46 căn nhà bị tốc mái do dông lốc(25/08/2022 9:40 SA)

  Lãnh đạo xã Quảng Sơn thăm, chúc mừng lễ Vu Lan năm 2022(15/08/2022 3:49 CH)

  Tin mới nhất

  Kết quả thực hiện các chỉ tiêu nâng cao chất lượng tín dụng của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Ninh...(30/09/2022 3:24 CH)

  Nhơn Sơn đổi mới công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu 2022(29/09/2022 2:30 CH)

  Kết quả công tác Mặt trận 9 tháng năm 2022(29/09/2022 2:18 CH)

  Ra mắt mô hình điểm “Tổ liên gia an toàn Phòng Cháy chữa cháy”(22/09/2022 10:00 SA)

  Xã Hòa Sơn sơ kết công tác xây dựng xã điển hình trong Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc...(20/09/2022 2:52 CH)

  5 người đang online
  °