Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề năm 2022 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đăng ngày 07 - 04 - 2022
Lượt xem: 449
100%

Sáng ngày 05/04, Huyện ủy Ninh Sơn tổ chức hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, tuyên truyền, thực hiện chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ” và phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị Văn hóa toàn quốc. Đồng chí Nguyễn Đô- Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy chủ trì hội nghị.

 

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đô- Bí thư huyện ủy đã trình bày, quán triệt kết luận chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra vào ngày 24/11/2021. Và triển khai quán triệt việc thực hiện chuyên đề năm 2022 với 2 nội dung chính gồm: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và vận dụng tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị hiện nay.


 

Mỗi nội dung trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đồng chí Bí thư huyện ủy phân tích sâu sắc, gắn với thực tiễn công tác để mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền nêu cao tinh thần trách nhiệm, tinh thần nêu gương và phấn đấu xây dựng cơ quan, đơn vị ngày càng vững mạnh.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư huyện ủy đề nghị các tổ chức cơ sở Đảng cần đề cao trách nhiệm của mình; đối với đảng viên cần nêu cao tính tự giác. Tiếp tục đổi mới về nội dung, hình thức trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Tăng cường công tác bồi dưỡng, rèn luyện nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên. Đấu tranh đẩy lùi tư tưởng “tự diễn biến, tự chuyển hóa”. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, phân tích và đánh giá đảng viên…

Tin liên quan

Tin mới nhất

Hội thảo lịch sử Đảng bộ huyện giai đoạn 2000 – 2020(17/08/2022 5:26 CH)

Sơ kết mô hình “Làng Chăm an toàn về an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông”(13/08/2022 12:13 CH)

Đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri xã Hòa Sơn(11/08/2022 5:33 CH)

Tổ đại biểu số 1 HĐND tỉnh và HĐND huyện tiếp xúc cử tri tại xã Mỹ Sơn và Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn(09/08/2022 9:04 SA)

Hội nghị quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng (05/08/2022 10:07 SA)

39 người đang online
°