Hội nghị sơ kết thực hiện Chuyển đổi số 6 tháng cuối năm

Đăng ngày 02 - 08 - 2023
Lượt xem: 111
100%

Chiều ngày 01/8, Ban Điều hành Chuyển đổi số huyện đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thực hiện Chuyển đổi số 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Tham dực có lãnh đạo các phòng ban, cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể và UBND các xã, thị trấn. Đồng chí Kiều Tấn Thịnh – Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

 

Từ đầu năm đến nay, với nổ lực và quyết tâm cao độ từ huyện đến cơ sở, công tác Chuyển đổi số trên địa bàn huyện Ninh Sơn đã đạt được một số kết quả khả quan, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội. Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức số, kỹ năng số được quan tâm thực hiện; việc kết nối và khai thác sử dụng cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư theo Đề án 06 của Chính phủ được thực hiện có hiệu quả; việc số hoá quy trình, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, Chuyển đổi số trong hoạt động quản lý, điều hành được tập trung thực hiện; tỷ lệ văn bản hành chính được trao đổi, xử lý trên môi trường mạng được nâng lên; dịch vụ công trực tuyến có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận trực tuyến được nâng lên. Công tác đảm bảo an ninh, an toàn thông tin được triển khai thực hiện tốt, các hệ thống thông tin được bảo vệ theo mô hình 04 lớp, đáp ứng các tiêu chí về an toàn thông tin. 100% các xã, thị trấn và thôn, khu phố đều thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng. Hoạt động thương mại điện tử tiếp tục được tăng cường; giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt tiếp tục được tập trung đẩy mạnh.

Tại hội nghị cũng đã chỉ ra một số tồn tại, như: Thiếu nguồn lực triển khai thực hiện hoạt động  bảo đảm an toàn thông tin mạng, bảo mật dữ liệu; các doanh nghiệp chưa mạnh dạn thực hiện chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh; hoạt động thương mại điện tử chưa thu hút sự quan tâm, tham gia của người dân, doanh nghiệp; một số dịch vụ công trực tuyến có tỷ lệ có phát sinh hồ sơ thấp; người dân và doanh nghiệp chưa quan tâm về thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình; công tác tổng hợp, báo cáo, cung cấp thông tin, số liệu về chuyển đổi số của một số phòng ban, đơn vị, địa phương chưa đầy đủ, kịp thời.

Để hoàn thành các chỉ tiêu Chuyển đổi số trong năm 2023, trong những tháng cuối năm, Ban Điều hành Chuyển đổi số huyện sẽ tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện ký số, xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng; đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, nâng cao tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận, xử lý trực tuyến; chuyển đổi Đài truyền thanh cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông. Tăng cường công tác tuyên truyền, tổ chức hội thảo, hội nghị cho doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tài chính, ngân hàng về chuyển đổi số; đẩy mạnh triển khai chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số; đẩy mạnh hoạt động thương mại điện tử; thúc đẩy việc sử dụng hóa đơn điện tử. Đồng thời, tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về chuyển đổi số; đẩy mạnh công tác cấp danh tính số/tài khoản định danh điện tử; vận động nhân dân đăng ký sử dụng chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân để thuận tiện trong thực hiện giao dịch điện tử; triển khai và nhân rộng hồ sơ bệnh án điện tử; đẩy mạnh hoạt động thanh toán điện tử và nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng tại địa phương để phổ cập kỹ năng số cho người dân trong thực hiện chuyển đổi số, phát triển kinh tế - xã hội.

Ý kiến bạn đọc

  Tin liên quan

  Tin mới nhất

  Giám sát kết quả triển khai, thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tại huyện...(15/09/2023 5:23 CH)

  Chương trình bồi dưỡng về Chuyển đổi số năm 2023(28/08/2023 2:58 CH)

  Tuyên truyền về định danh điện tử(10/07/2023 4:20 CH)

  Ninh Sơn triển khai Kế hoạch Chuyển đổi số huyện Ninh Sơn năm 2023 (20/04/2023 7:58 SA)

  Ninh Sơn triển khai Kế hoạch Nâng cao Chỉ số chuyển đổi số (DTI) huyện Ninh Sơn năm 2023(20/04/2023 7:32 SA)

  23 người đang online
  °