Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
3539/UBND-VX 25/11/2022 Công văn về việc quyết liệt đẩy mạnh công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19
622/BC-UBND 23/11/2022 BC Kết quả triển khai thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ
376/KH-UBND 22/11/2022 KH sơ kết 03 năm triển khai, thực hiện quy định tổ chức, hoạt động của Tổ nhân dân tự quản về an ninh trật tự trên địa bàn huyện Ninh Sơn
3478/UBND-VX 22/11/2022 Công văn triển khai tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/ADIS năm 2022
3466/UBND-TH 21/11/2022 Công văn rà soát, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp.
2828/QĐ-UBND 21/11/2022 QĐ phê duyệt Đề án phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận đến năm 2030
375/KH-UBND 21/11/2022 Tổ chức Đánh giá Chương trình hành động trước khi tiến hành xem xét điều động, bổ nhiệm; bổ nhiệm lại các chức danh cán bộ quản lý đơn vị trường học thuộc huyện
3457/UBND-NC 21/11/2022 Công văn triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng.
3455/UBND-NC 21/11/2022 Công văn tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật về đánh bạc
373/KH-UBND 21/11/2022 Triển khai thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy KH về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và phân luồng học sinh sau trung học cơ sở giai đoạn 2022-2030
608/BC-UBND 18/11/2022 BC kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022
609/BC-UBND 18/11/2022 BC tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023
612/BC-UBND 18/11/2022 BC công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022 trên địa bàn huyện Ninh Sơn
348/KH-UBND 27/10/2022 Triển khai thực hiện Tiểu dự án 2 của Dự án 9 về “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số và miền núi” trên địa bàn huyện Ninh Sơn năm 2022
349/KH-UBND 27/10/2022 KH tổ chức Hội nghị gặp mặt, biểu dương Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số huyện Ninh Sơn năm 2022
1 2 3 4 5 6    
1 người đang online
°