Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
867/BC-UBND 05/12/2023 Kết quả triển khai thực hiện chỉ số DDCI năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024
391/KH-UBND 04/12/2023 Triển khai Luật Giao dịch điện tử trên địa bàn huyện Ninh Sơn
390/KH-UBND 01/12/2023 Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện
3851/QĐ-UBND 30/11/2023 Ban hành Quy định đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức thuộc huyện Ninh Sơn
388/KH-UBND 30/11/2023 Triển khai thực hiện phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025 trên địa bàn huyện Ninh Sơn
389/KH-UBND 30/11/2023 Phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Ninh Sơn
841/BC-UBND 30/11/2023 Công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2023
3856/UBND-VXNV 30/11/2023 V/v tiếp tục phối hợp triển khai, thực hiện xây dựng mỗi xã, phường, thị trấn 01 mô hình sinh kế giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2023-2025
3253/QĐ-UBND 27/11/2023 Ban hành Quy định bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, bổ nhiệm lại, giới thiệu tái cử, điều động, biệt phái, từ chức, miễn nhiệm đối với công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn
3779/UBND-NV 24/11/2023 V/v thực hiện Quy định về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ
385/KH-UBND 24/11/2023 Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025
383/KH-UBND 23/11/2023 Về việc tiếp tục tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, đảm bảo chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động, độ tuổi nghỉ hưu trên địa bàn huyện Ninh Sơn
382/KH-UBND 21/11/2023 Khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự đợt 2 năm 2024
380KH/UBND 16/11/2023 Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc
376/KH-UBND 15/11/2023 Khắc phục những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
1 2 3 4 5 6    
83 người đang online
°