Tổng kết công tác tuyển chọn, gọi nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2022

29 người đang online
°