Quảng Sơn: Đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2022

Ngày 19/7, UBND xã Quảng Sơn đã phối hợp với phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp – Giáo dục Thường xuyên huyện và Hợp tác xã Tiểu thủ Công nghiệp Quảng Sơn tổ chức khai giảng lớp May công nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn xã.

Lớp học có sự tham gia của 25 học viên, trong thời gian học tập, các học viên sẽ được hướng dẫn  kỹ thuật cơ bản về cắt, may; các công đoạn hoàn thành một sản phẩm và thực hành trên máy cũng như được dạy những kỹ năng đảm bảo vệ sinh an toàn lao động.

Sau khi hoàn thành lớp đào tạo, các học viên sẽ được nhận ở lại làm việc tại Hợp tác xã TTCN hoặc xin vào làm việc tại các cơ sở may, công ty may trên địa bàn xã. Thông qua lớp học nhằm đáp ứng nhu cầu học nghề của lao động nông thôn, qua đó giúp người dân tìm kiếm việc làm, phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo.

VHTT xã Quảng Sơn