Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 7 đạt 207,9 tỷ đồng

Trong tháng 7 năm 2022, với phương châm “Đoàn kết, thích ứng, sáng tạo, kỷ cương, phát triển, hiệu quả”, các ngành, địa phương trong toàn huyện đã tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, phục hồi, phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh lấy lại đà tăng trưởng sau tác động của đại dịch Covid-19.

Kết quả hoạt động sản xuất công nghiệp tháng 7 đạt 207,9 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Công nghiệp khai khoáng đạt 0,5 tỷ đồng, tăng 31,6%; công nghiệp chế biến đạt 101,8 tỷ đồng, tăng 6%; sản xuất phân phối điện, nước đạt 105,6 tỷ đồng, tăng 27,5%. Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu như: Điện thương phẩm đạt 6,2 triệu Kwh, tăng 7,5% so với cùng kỳ; điện sản xuất 65,48 triệu Kwh, tăng 13,7%, gạch sản xuất 3.553 ngàn viên tăng 12,8%; nước máy ghi thu 117,7 ngàn m 3  tăng 1,5% so với cùng kỳ.

Để tiếp tục phát triển sản xuất công nghiệp ổn định với mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng năm 2022 là 20%, trong những tháng còn lại của năm, UBND huyện sẽ tập trung nâng cao hiệu quả năng lực sản xuất của các cơ sở chế biến hiện có như: Sản xuất vật liệu xây dựng, các ngành tiểu thủ công nghiệp, điện... đồng thời chú trọng công tác giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư trên địa bàn huyện; phối hợp với các chủ đầu tư các dự án công nghiệp tháo gỡ vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ xây dựng, sớm đưa vào hoạt động, kinh doanh.

BBT