LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 32/2022

 

UBND HUYỆN NINH SƠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

VĂN PHÒNG

                                 

Số:     32    /VP-LCT

Ninh Sơn, ngày   08     tháng  8  năm 2022

 

                                                 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 32/2022

                                              (Từ ngày 08/8/2022 đến ngày 12/8/2022)

 

 

1.  Thứ Hai (ngày 08/8/2022)

+ Sáng

- Họp BCĐ chuyển đổi số, tại tỉnh (đ.c Hùng) 

- Làm việc tại cơ quan (đ.c Anh)

- Tiếp xúc cử tri tại Mỹ Sơn (đ.c Hòa)

+ Chiều

- Họp triển khai bảo vệ thi công dự án Sông Than, tại huyện (đ.c Hùng)

- Dự Hội nghị tổ chức điểm Ngày Hội toàn dân BVANTQ, tại xã Ma Nới (đ.c Anh)

- Tiếp xúc cử tri tại Lâm Sơn (đ.c Hòa)

2. Thứ Ba (ngày 09/8/2022)

+ Sáng

- Dự họp công bố Quyết định kiểm tra của Thanh tra Bộ Công an, tại tỉnh (đ.c Hùng)

- Họp nghe BC công tác tiêm vacxin phòng Covid-19, tại huyện (đ.c Anh)

- Họp nghe báo cáo giá thuê đất, tại tỉnh (đ.c Hòa)    

+ Chiều

- Gặp mặt doanh nghiệp Quý II/2022, tại tỉnh (đ.c Hùng)

- Tiếp xúc cử tri tại Quảng Sơn (chị Anh)

- Làm việc tại cơ quan (đ.c Hòa)    

3. Thứ Tư (ngày 10/8/2022)  

+ Sáng

- Dự Hội nghị trực tuyến báo cáo viên tháng 8/2022, tại huyện (CT và PCT)

- Họp BC khắc phục kết luận của Kiểm toán về lĩnh vực khoáng sản, tại tỉnh (đ.c Hòa)  

+ Chiều

- Tiếp xúc cử tri tại Hòa Sơn (đ.c Hùng)

- Làm việc với Đoàn Thanh tra Bộ Lao động TBXH, lúc 16h tại huyện (đ.c Hùng, đ.c Anh)

- Họp nghe BC cho thuê môi trường rừng thực hiện các dự án du lịch, tại tỉnh (đ.c Anh)

- Dự họp sơ kết Ban chỉ đạo 389, tại tỉnh (đ.c Hòa)   

4. Thứ Năm (ngày 11/8/2022)  

+ Sáng

- Tiếp xúc cử tri tại Tân Sơn (đ.c Hùng)

- Dự làm việc với Đoàn Thanh tra Bộ Lao động-TBXH, tại huyện (đ.c Anh)

- Họp đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp, tại tỉnh (đ.c Hòa)  

+ Chiều

- Nghe BC tiến độ thực hiện và GPMB DA Môi trường bền vững, tại tỉnh (đ.c Hùng)

- Dự HN nâng cao chất lượng dạy học môn lịch sử ở trường THPT, tại tỉnh (đ.c Anh).

- Đi kiểm tra tiến độ dự án hồ sông Than cùng Lãnh đạo tỉnh, tại Hòa Sơn (đ.c Hòa)

5. Thứ Sáu  (ngày 12/8/2022)  

+ Sáng

- Họp xử lý tài sản Hợp tác xã Sơn Thịnh, tại huyện (đ.c Hùng)

- Dự làm việc với Đoàn Thanh tra Bộ Lao động-TBXH, tại huyện (đ.c Anh)

- Làm việc tại cơ quan cả ngày (đ/c Hòa)

+ Chiều

- Dự làm việc với Đoàn kiểm tra Tỉnh ủy, tại huyện ủy (đ.c Hùng, đ.c Anh)

 

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

Chế Quang Dũng

Chế Quang Dũng