Ban Thường vụ huyện ủy làm việc với Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới của huyện

Ngày 17/8, Ban Thường vụ huyện ủy đã có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới về tình hình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn trên địa bàn huyện từ năm 2020 đến tháng 7/2022. Đồng chí Nguyễn Đô – Bí thư huyện ủy chủ trì buổi làm việc.

Theo báo cáo của UBND huyện, qua rà soát sơ bộ theo Bộ tiêu chí nông thôn mới cấp xã giai đoạn 2021 – 2025, tính đến tháng 7/2022, toàn huyện đạt 108 tiêu chí, trung bình đạt 15,4 tiêu chí/xã, giảm 14 tiêu chí so với cuối năm 2021. Trong đó, 7/7 xã không đạt chuẩn Nông thôn mới do đều chưa đạt tiêu chí số 1 về quy hoạch, tiêu chí số 15 về y tế và một số tiêu chí khác.

Về kết quả thực hiện, trong phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn, tính đến nay, 100% các xã đạt tiêu chí giao thông và thủy lợi; đã phủ lưới điện đến 100% các thôn và khu dân cư; có 33 trường học đạt chuẩn về cơ sở vật chất và thiết bị dạy học, 7/7 xã đạt tiêu chí trường học; cơ sở vật chất văn hóa đã được đầu tư tương đối đầy đủ, 100% số thôn đều có nhà văn hóa; cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn được nâng cấp, có 6/7 xã có chợ; 100% các xã đạt tiêu chí thông tin và truyền thông. Trong phát triển sản xuất, đã triển khai được 03 mô hình cánh đồng lớn với quy mô hơn 400 ha; thí điểm 02 mô hình trồng nho và bí ngô trong nhà kính với diện tích 0,35 ha; thực hiện mô hình trồng chanh không hạt theo hướng Global Gap với quy mô 26 ha; diện tích đất sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt gần 72 ha. Trong công tác giảm nghèo, đào tạo nghề và an sinh xã hội, đã giải quyết việc làm cho 5.700 lao động nông thôn; mở 27 lớp đào tạo nghề cho gần 1.000 học viên; tỉ lệ hộ nghèo chiếm 9,34%; 85,4% tổng dân số tham gia bảo hiểm y tế.; 89% số hộ dân có nhà ở đạt tiêu chuẩn.

Tại phiên họp, lãnh đạo các địa phương, phòng chức năng cũng đã tham gia báo báo, giải trình cũng như đề xuất những ý kiến, kiến nghị, giải pháp để đảm bảo hoàn thành Kế hoạch Nông thôn mới năm 2022.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đô – Bí thư huyện ủy đã ghi nhận những nổ lực của các ban ngành, địa phương trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới trong thời gian qua. Và để hoàn thành Kế hoạch Nông thôn mới năm 2022 và xa hơn là phấn đấu đến năm 2025 đạt huyện Nông thôn mới, đồng chí Bí thư huyện ủy đề nghị chính quyền các cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho người dân nhận thức rõ vai trò chủ thể của mình trong việc xây dựng Nông thôn mới; tập trung chỉ đạo quyết liệt, rà soát các tiêu chí chưa đạt để có lộ trình thực hiện; bố trí lại cán bộ, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân đồng thời rà soát lại các tiêu chí thuộc thẩm quyền của tỉnh để kiến nghị xử lý.

LT