Tập huấn công tác giảm nghèo năm 2022

Trong 2 ngày 25 và 26/8, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện tổ chức 2 lớp tập huấn nâng cao năng lực về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2021 – 2025 cho đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo ở cơ sở năm 2022 trên địa bàn huyện.

Tại lớp tập huấn, các đại biểu đã được hướng dẫn việc giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025 theo Thông tư số 10, ngày 31/5/2022 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Kế hoạch triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Đồng thời triển khai các Thông tư và văn bản hướng dẫn, triển khai thực hiện các Dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025 của các Bộ, ngành liên quan.

Thông qua các lớp tập huấn, giúp nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác giảm nghèo ở cơ sở, nắm vững các chủ trương, chính sách và quy định về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2021 – 2025; việc triển khai Chương trình tại địa phương, qua đó thực hiện việc hỗ trợ hộ nghèo vươn lên thoát nghèo, phòng ngừa, hạn chế người dân rơi vào tình trạng đói nghèo. Đảm bảo thực hiện Chương trình đúng mục tiêu, đối tượng, hiệu quả và bền vững.

 

 

BBT