Liên đoàn Lao động huyện: Tập huấn công tác tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 – 2028

Trong 2 ngày, 13 và 14/9, Liên đoàn Lao động huyện đã tổ chức 2 lớp tập huấn về công tác tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 – 2028 cho gần 150 đại biểu là Chủ tịch, Phó Chủ tịch các Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Tại lớp tập huấn, các đại biểu đã được quán triệt, triển khai, hướng dẫn các nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở tiến tới Đại hội Công đoàn huyện Ninh Sơn lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Trong đó, chú trọng hướng dẫn một số nội dung về công tác nhân sự; hướng dẫn quy trình xây dựng báo cáo đại hội, những văn bản chủ yếu lưu hành trong đại hội cũng như thảo luận về các vấn đề liên quan đến khâu tổ chức đại hội.

Thông qua lớp tập huấn, nhằm giúp các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch công đoàn cơ sở nắm được mục đích, ý nghĩa, nội dung, phương pháp và các bước tiến hành, để từ đó đạt kết quả cao trong việc tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 – 2028 theo đúng quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Anh Đức