Công tác thực hiện dịch vụ công trực tuyến ở Quảng Sơn

Năm 2022, xã Quảng Sơn tiếp nhận tổng số 1.208 thủ tục hành chính, trong đó tiếp nhận trực tuyến là 159 hồ sơ, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến của UBND xã đạt 13,16%, là một trong những xã có hồ sơ giải quyết trực tuyến thuộc nhóm cao nhất trên địa bàn huyện. Con số trên là minh chứng cho sự quyết tâm tìm các giải pháp khắc phục khó khăn của xã để đẩy mạnh việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn.

Là địa phương có mật độ dân số đông nên số lượng tổ chức, cá nhân đến giao dịch, giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa của xã tương đối nhiều. Để thực hiện hiệu quả vấn đề này, Đảng ủy, UBND xã chú trọng quán triệt, giáo dục, nâng cao tinh thần thái độ tận tình phục vụ, ứng xử văn hóa cho đội ngũ cán bộ, công chức; tăng cường rà soát, đề xuất đơn giản hóa các thủ tục hành chính theo thẩm quyền. Cùng với đó trang bị đầy đủ cơ sở vật chất cùng trang thiết bị theo quy định cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Để người dân biết, hiểu, tin và thực hiện các thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến, song song với việc tăng cường hoạt động truyền thông về sử dụng dịch vụ công trực tuyến, xã đã lựa chọn, bố trí cán bộ công chức có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kinh nghiệm, kỹ năng giao tiếp ứng xử tốt, có tinh thần trách nhiệm, thái độ, tác phong phục vụ để làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Bên cạnh việc trực tiếp tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính, các cán bộ, công chức tại đây còn tích cực giới thiệu về dịch vụ công trực tuyến; hướng dẫn, hỗ trợ người dân tạo tài khoản trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh và thực hiện các bước nộp hồ sơ.

Nhằm giúp người dân hiểu và thành thạo kỹ năng tạo lập, gửi hồ sơ trực tuyến, cán bộ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đã trực tiếp hướng dẫn người dân thực hiện các bước. Từ đó gỡ bỏ tâm lý “ngại khó”, giúp người dân quen với việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Số lượng hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết theo hình thức trực tuyến ngày càng tăng. 

Để dịch vụ công trực tuyến tiếp tục phát huy được hiệu quả, thực chất, phục vụ lợi ích của người dân, doanh nghiệp, trong thời gian tới, xã Quảng Sơn tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện các thủ tục hành chính; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, trọng tâm là giải quyết thủ tục hành chính để chấn chỉnh kịp thời những tồn tại, hạn chế. Đầu tư, nâng cấp Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo hướng hiện đại; phối hợp với các ngành chức năng tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực, nghiệp vụ quản lý, sử dụng công nghệ thông tin cho cán bộ thực hiện nhiệm vụ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

VHTT xã Quảng Sơn