Đình chỉ giải quyết khiếu nại của ông Tài Bạch Sách

UBND huyện ban hành Quyết định đình chỉ giải quyết khiếu nại của ông Tài Bạch Sách, cư ngụ tại thôn An Nhơn, xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.

Khiếu nại Quyết định số 3188/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 và Quyết định số 493/QĐ-UBND ngày 25/3/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn về việc bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông Tài Bạch Sách để giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020, đoạn qua huyện Ninh Sơn. Khiếu nại của ông Tài Bạch Sách đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn thụ lý tại Thông báo số 71/TB-UBND ngày 17/3/2022.

Lý do đình chỉ: Ông Tài Bạch Sách có Đơn xin rút nội dung khiếu nại.

Nội dung chi tiết theo file đính kèm QĐ2102

Thanh tra huyện