Tập huấn khai thác các dịch vụ của tỉnh

Sáng ngày 02/11, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với UBND huyện tổ chức buổi tập huấn cho người dân, doanh nghiệp khai thác các dịch vụ của tỉnh và hướng dẫn đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phụ trách tại bộ phận một cửa các xã, thị trấn thực hiện tiếp nhận, xử lý, trả kết quả trên Cổng dịch vụ công.

Tại buổi tập huấn, các học viên đã được giới thiệu về chính quyền điện tử, chính quyền số, chuyển đổi số; hướng dẫn sử dụng, khai thác các dịch vụ của tỉnh Ninh Thuận như: Dịch vụ trên cổng, trang thông tin điện tử; dịch vụ hành chính công, dịch vụ công trực tuyến ở các mức độ; ứng dụng du lịch thông minh, trung tâm điều hành thông minh tỉnh Ninh Thuận; tổ công nghệ số cộng đồng... Hướng dẫn việc số hóa hồ sơ, thao tác xử lý hồ sơ, hướng dẫn liên thông hộ tịch, tư pháp, địa chính xây dựng giữa Cổng dịch vụ công và cơ sở dữ liệu chuyện ngành; nghiệp vụ tiếp nhận, xử lý và trả kết quả trên Cổng dịch vụ công. Đồng thời, các nhà mạng Viettel, VNPT, MobiFone cũng đã giới thiệu dịch vụ thanh toán điện tử nhằm mang lại những trải nghiệm tiện ích, nhanh chóng và giúp người dân thay đổi thói quen thanh toán truyền thống.

Thông qua buổi tập huấn giúp các học viên biết, hiểu và sử dụng được các dịch vụ hành chính công, dịch vụ công trực tuyến ở các mức độ; trang bị cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phụ trách tại bộ phận một cửa nắm vững quy trình số hóa hồ sơ, tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công.

LT