Ninh Sơn: tổ chức chấm điểm chỉ số Chuyển đổi số cấp xã trên địa bàn huyện.

                  Vào chiều ngày 14/11/2022, UBND huyện Ninh Sơn tổ chức đánh giá hiện trạng thực hiện Chuyển đổi số theo Quyết định số 852/QĐ-UBND ngày 08/7/2022 về Bộ chỉ số đánh giá Chuyển đổi số tỉnh Ninh Thuận đối với Cấp xã của huyện. Tham dự buổi đánh giá, có đồng chí Hoàng Lê Ngọc Anh - UVTV - Phó Chủ tịch UBND huyện - Tổ trưởng Tổ đánh giá, các thành viên Tổ đánh giá theo Quyết định số 2730/QĐ-UBND ngày 11/11/2022 của UBND huyện, Lãnh đạo UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

            Tại buổi đánh giá, các thành viên Tổ Đánh giá cùng với Lãnh đạo UBND các xã, thị trấn đã thực hiện đánh giá bộ chỉ số dành cho cấp xã theo Quyết định số 852/QĐ-UBND ngày 08/7/2022 của UBND tỉnh, Bộ chỉ số này mang tính tổng quát đánh giá mức độ chuyển đổi số tại cấp xã, bao gồm các chỉ số đánh giá về Nhận thức số, Thể chế số, Hạ tầng số, Nhân lực số, An toàn thông tin mạng, Đô thị thông minh và các lĩnh vực ưu tiên; 

           Sau khi thực hiện đánh giá đã nêu bật được hiện trạng thực hiện chuyển đổi số năm 2022 tại các địa phương; giúp các địa phương nhìn nhận được các khó khăn, vướng mắc cũng như sự tiến bộ của địa phương mình trong quá trình thực hiện chuyển đổi số; đồng thời xác định được các số liệu cần thiết để đánh giá được hiện trạng thực hiện chuyển đổi số của cấp xã, huyện trong thời gian tới.

 

 

Admin