Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện: Kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống

Sáng ngày 18/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1030 – 18/11/2022). Đến dự có các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy – HĐND – UBND huyện; nguyên lãnh đạo Mặt trận qua các thời kỳ cùng đại diện các phòng, ban, cơ quan và đơn vị.

Trong không khí thắm tình đoàn kết, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang trong suốt 92 hình thành và phát triển của MTTQ Việt Nam. Kế thừa truyền thống đó, những năm qua, Mặt trận huyện đã không ngừng xây dựng tổ chức lớn mạnh; chủ động đổi mới cả về nội dung, hình thức và phương thức hoạt động. Công tác triển khai thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua như: Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam; Cả nước chung tay vì người nhèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau... ngày càng đem lại hiệu quả thiết thực. Các tầng lớp nhân dân ngày một tích cực tham gia bảo vệ Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị. Qua đó, tập hợp, đoàn kết và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, ổn định quốc phòng – an ninh của địa phương.

Và để tiếp nối những kết quả đã đạt được, thời gian tới, MTTQ Việt Nam huyện Ninh Sơn sẽ tiếp tục vận động nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; hăng hái lao động, sáng tạo. Phối hợp tổ chức tốt các buổi đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân; nâng cao hơn nửa chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội; xây dựng tổ chức Mặt trận ở cơ sở thật sự vững mạnh. Đồng thời tiếp tục là cầu nối để nói lên tiếng nói của nhân dân...

Nhân dịp này, lãnh đạo Huyện ủy – HĐND – UBND huyện cũng đã tặng hoa và chúc mừng Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

LT