LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 48/2022

UBND HUYỆN NINH SƠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

VĂN PHÒNG

                                 

Số:     48    /VP-LCT

Ninh Sơn, ngày    28    tháng  11  năm 2022

 

                                        LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 48/2022

                                     (Từ ngày 28/11/2022 đến ngày 02/12/2022)

 

 

1.  Thứ Hai (ngày 28/11/2022

+ Sáng

- Họp giao ban Chủ tịch và các Phó Chủ tịch từ 7h15 đến 7h55 (CT và PCT)

- Họp kiểm điểm tập thể BTV huyện ủy tại PH BTV (đ/c Hùng, đ/c Anh)

- Họp giao ban KTXH tỉnh tại phòng họp trực tuyến, lúc 8h (đ/c Hòa)

+ Chiều

- Họp kiểm điểm tập thể BTV huyện ủy tại PH BTV (đ/c Hùng, đ/c Anh)

- Họp Đảng ủy Cơ quan Chính quyền, lúc 14h (đ/c Hòa)

2. Thứ Ba (ngày 29/11/2022)

+ Sáng

- Họp kiểm điểm tập thể BTV huyện ủy tại PH BTV (đ/c Hùng, đ/c Anh)

- Dự kiểm tra cùng VP điều phối NTM tỉnh tại xã Lương Sơn, lúc 8h (đ/c Hòa)

+ Chiều

- Họp HĐNV QS huyện, lúc 14h, tại PH số 1 huyện (đ/c Hùng)

- Dự họp kiểm điểm với Đảng ủy xã Hòa Sơn, lúc 14h (đ/c Anh)

- Làm việc tại cơ quan (đ/c Hòa)

3. Thứ Tư (ngày 30/11/2022)  

+ Sáng

- Họp Đảng ủy quân sự huyện, tại CQQS huyện (đ/c CT)

- Họp thông qua dự thảo Đề án xây dựng trường TH Tân Sơn A là trường kiểu mẫu (đ/c Anh)

- Dự kiểm tra cùng VP điều phối NTM tỉnh tại xã Quảng Sơn, lúc 8h (đ/c Hòa)

+ Chiều

- Họp HĐND huyện, kỳ họp chuyên đề, tại HT UBND huyện, lúc 14h (CT, 2PCT)

4. Thứ Năm (ngày 01/12/2022)  

+ Sáng

- Hội nghị triển khai nhiệm vụ QPQS địa phương năm 2023, tại HT.UBND huyện (đ/c Hùng)

- Dự họp đối thoại với công dân tại trụ sở tiếp công dân tỉnh (đ/c Hòa)

- Tổng kết Chương trình MeKong Plus giai đoạn 2018-2022, lúc 8h (đ/c Anh)

+ Chiều

- Làm việc tại cơ quan (đ/c Hùng, đ/c Anh)

- Họp BCĐ NTM huyện tại PH trực tuyến huyện, lúc 14h (đ/c Hòa)

5. Thứ Sáu (ngày 02/12/2022)  

+ Sáng

- Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ QPQS địa phương năm 2023 tại tỉnh, lúc 8h tại Bộ CHQS tỉnh (đ/c Hùng)

- Hội nghị  huyện ủy về tổng kết 10 năm thực hiện CT 18-CT/TW, tại HT huyện ủy (đ/c Anh)

- Họp đối thoại với công dân trước khi giải quyết khiếu nại (Nguyễn Thị Dung – Cụm CN Quảng Sơn), lúc 8h tại PH số 1 huyện (đ/c Hòa)

+ Chiều

- Họp giao dự toán cho các cơ quan, đơn vị, ngành, đoàn thể và các xã, TT năm 2023 (CT, 2PCT)

 

 

 
 

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

                        Đặng Hoàng Anh

 

 

 

Đặng Hoàng Anh