Ninh Sơn hoàn thành chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế

Với đặc thù là một huyện miền núi, điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, cùng với việc một số xã trên địa bàn chuyển từ khu vực II sang khu vực I theo Quyết định 861 của Thủ tướng Chính phủ nên việc duy trì và phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế là một thách thức đối với địa phương. Tuy nhiên, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, người dân và tinh thần nỗ lực vượt khó của Bảo hiểm xã hội huyện đã bám sát cơ sở để có nhiều cách làm sáng tạo và hoàn thành chỉ tiêu đề ra.

Xác định công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm ngay từ đầu năm, Bảo hiểm xã hội huyện đã chủ động tham mưu cho Huyện ủy, HĐND, UBND huyện chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt công tác bảo hiểm y tế. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn kiểm tra, tuyên truyền cho người lao động, người sử dụng lao động, người dân, hộ gia đình thực hiện tốt việc tham gia bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật; tăng cường phối hợp với các cơ quan, phòng, ban, trường học, cơ sở y tế ở địa phương tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách ưu việt về bảo hiểm y tế, thông tin kịp thời, rõ ràng, chính xác các quyền lợi, nghĩa vụ, chế độ được hưởng khi tham gia bảo hiểm y tế để nhân dân nắm rõ. Bên cạnh đó, Bảo hiểm xã hội huyện đã triển khai đồng bộ các giải pháp, như: Phân công công việc cụ thể, phát động trong toàn thể cán bộ, viên chức đơn vị, đấu mối với các đơn vị phối hợp tuyên truyền, vận động đối tượng tham gia bảo hiểm y tế; tăng cường, đẩy mạnh các biện pháp để thu triệt để; giao chỉ tiêu phát triển đối tượng đến từng cán bộ, từng đại lý thu bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình; tăng cường mở rộng và nâng cao chất lượng mạng lưới đại lý thu...

Vì thế, tính đến giữa tháng 11, toàn huyện đã đạt và vượt mức các chỉ tiêu phát triển đối tượng. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn huyện đạt 93,88% dân số (chỉ tiêu tỉnh giao là 93,24%). Công tác giải quyết chế độ chính sách bảo hiểm y tế thực hiện đúng, đủ, kịp thời, không có tình trạng đối tượng và người lao động gửi đơn khiếu nại, tố cáo. Công tác rà soát, cấp thẻ bảo hiểm y tế theo mã số bảo hiểm xã hội được Bảo hiểm xã hội huyện thực hiện theo đúng quy định, bảo đảm quyền lợi cho người tham gia.

Để tiếp tục phát triển mới đối tượng tham gia bảo hiểm y tế hướng tới mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân trong thời gian còn lại của năm 2022 và những năm tiếp theo, ngành Bảo hiểm xã hội huyện sẽ tiếp tục tập trung triển khai quyết liệt nhiều giải pháp, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đề ra; tăng cường công tác đôn đốc đảm bảo thu đúng tiến độ; tiếp tục tuyên truyền mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm y tế hộ gia đình, nâng cao hiệu quả công tác quản lý quỹ khám, chữa bệnh; tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện Luật bảo hiểm y tế tại các đơn vị sử dụng lao động, các cơ sở khám, chữa bệnh; kịp thời xử lý, nhắc nhở các đơn vị vi phạm luật; thực hiện tốt công tác giám định bảo hiểm y tế, quản lý chặt chẽ quỹ bảo hiểm y tế đảm bảo quyền lợi cho người bệnh... Tiếp tục thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính, trong đó trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh triển khai giao dịch bảo hiểm xã hội điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm y tế, cấp thẻ bảo hiểm y tế. Phấn đấu thu bảo hiểm y tế đạt 100% kế hoạch. Đôn đốc thu kịp thời, giảm tối thiểu nợ bảo hiểm y tế tồn đọng. Tiếp tục triển khai hiệu quả bảo hiểm y tế học sinh; phấn đấu tuyên truyền, vận động đạt 100% học sinh tham gia bảo hiểm y tế.

ADC