Hơn 168 tấn gạo Tết của Chính phủ được hỗ trợ cho nhân dân trên địa bàn huyện

Ngày 11/1, UBND huyện đã tiếp nhận và cấp phát gạo từ nguồn dự trữ Quốc gia cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện.

Theo đó, trong đợt này, UBND huyện tiến hành tiếp nhận và cấp phát 168.285 kg gạo từ nguồn dự trữ Quốc gia cho các đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện. Số gạo trên sẽ được cấp cho 3.092 hộ với 11.219 khẩu, định mức 15kg/khẩu.

Qua ghi nhận, việc tổ chức tiếp nhận và cấp phát gạo tại các xã, thị trấn đều diễn ra kịp thời, đúng đối tượng; đảm bảo về chất lượng và không có sai sót xảy ra.

Với mục đích không để ai bị bỏ lại khi Tết đến, Xuân về. Đây là chính sách an sinh xã hội mang đầy tính nhân văn của Đảng và Nhà nước, góp phần tạo điều kiện cho những hoàn cảnh khó khăn được vui xuân, đón Tết cổ truyền của dân tộc.

BBT