Ninh Sơn: tổ chức tuyên truyền, tập huấn Nghị định 104/2022/NĐ-CP cho Cán bộ, công chức, viên chức Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện

Chiều ngày 12/01/2023, Công an huyện đã tổ chức tập huấn cho các Công chức, nhân viên phụ trách Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện về Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.

Tại buổi tập huấn, các Công chức, nhân viên phụ trách Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện được hướng dẫn 07 Phương thức khai thác, sử dụng thông tin công dân trên thẻ Căn cước công dân gắn chíp hoặc trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thay cho việc xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công; Cách kiểm tra thông tin dân cư qua hệ thống Một cửa điện tử của tỉnh,

Thời gian tới, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện sẽ không yêu cầu công dân xuất trình thêm giấy tờ khác chứng nhận các thông tin cá nhân, nơi thường trú khi thực hiện các thủ tục hành chính, thay vào đó sử dụng các phương thức được quy định tại Điều 14 Nghị định số 104/2022/NĐ-CP để khai thác, sử dụng thông tin về cư trú khi giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.

Admin