Phòng Giao dịch NHCSXH huyện triển khai dịch vụ ngân hàng điện tử

Căn cứ Quyết định số 4721/QĐ-NHCS ngày 21/6/2022 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội về việc ban hành Quy định tạm thời cung cấp và sử dụng dịch vụ Mobile Banking của Ngân hàng Chính sách Xã hội; văn bản số 1479/TB-NHCS ngày 28/02/2023 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội; và văn bản số 232/NHCS-KHTD ngày 02/03/2023 của Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Ninh Thuận, vừa qua, Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Ninh Sơn đã ban hành văn bản số 61/NHCS-KHTD về việc triển khai dịch vụ Mobile Banking đến khách hàng.

Theo đó, dịch vụ Mobile Banking được Phòng giao dịch NHCSXH huyện Ninh Sơn triển khai từ ngày 01/3/2023. Đối tượng khách hàng là khách hàng cá nhân, bao gồm khách hàng hiện đang mở tài khoản thanh toán tại NHCSXH, thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH các cấp, cán bộ tổ chức Hội nhận ủy thác, Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn, khách hàng vay vốn nhà ở xã hội và các khách hàng khác có nhu cầu. Địa điểm đăng ký sử dụng dịch vụ tại Phòng giao dịch NHCSXH huyện Ninh Sơn:

- Số 209 Lê Duẩn, Khu phố 3, Thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn.

- Điện thoại 0259.3855067.

          Dịch vụ Mobile Banking là dịch vụ ngân hàng điện tử do Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) cung cấp cho phép khách hàng thực hiện giao dịch với NHCSXH thông qua ứng dụng VBSP SmartBanking được cài đặt trên các thiết bị di động có kết nối Internet, bao gồm các dịch vụ tài chính: Chuyển khoản trong hệ thống NHCSXH, chuyển khoản liên ngân hàng, gửi tiền có kỳ hạn, thanh toán hóa đơn, nạp tiền điện thoại, mua thẻ data, nộp thuế điện tử, nạp tiền ví điện tử và các dịch vụ tài chính khác; các dịch phi tài chính: Vấn tin tài khoản, vấn tin lịch sử giao dịch, dịch vụ cài đặt các phương thức xác thực, cài đặt hóa đơn/mẫu thanh toán, cài đặt hạn mức và các dịch vụ phi tài chính khác.

NHCSXH huyện