Khai giảng lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2023

Sáng ngày 16/03, Trung tâm Chính trị huyện đã phối hợp với Ban Tổ chức huyện ủy tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2023. Đến dự có các đồng chí Lê Văn Chín – Phó Bí thư Thường trực huyện ủy; Đào Văn Tâm – Trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện.

Tham gia lớp bồi dưỡng lần này có 97 học viên là quần chúng ưu tú của các tổ chức cơ sở Đảng trên địa bàn huyện. Với thời gian học tập từ ngày 16/03 đến ngày 24/03, các học viên sẽ nghiên cứu, tiếp thu kiến thức của 05 bài học về: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngoài ra, các học viên còn được bồi dưỡng thêm về các bài học bổ trợ như: Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam; chủ nghĩa cách mạng và Quy định số 37, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đào Văn Tâm – Trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện mong muốn các học viên trong quá trình học tập sẽ chủ động nghiên cứu thêm tài liệu, tăng cường hoạt động trao đổi, phát biểu xây dựng bài và tiếp thu tốt kiến thức mà giảng viên truyền đạt từ đó vận dụng vào thực tế công việc.

Thông qua lớp bồi dưỡng sẽ giúp các quần chúng ưu tú có nguyện vọng đứng trong hàng ngũ của Đảng nhận thức rõ về Đảng Cộng sản Việt Nam, nhất là lịch sử, cương lĩnh và điều lệ. Trên cơ sở đó, sẽ phấn đấu rèn luyện, không ngừng trau dồi lý tưởng cách mạng và sớm trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

LT