Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
2847/UBND-TH 27/09/2022 V/v tăng cường phổ biến, khai thác thông tin, cập nhật tin, bài lên Website Tỉnh ủy và Cổng thành phần Huyện ủy
2817/UBND-VX 23/09/2022 chấn chỉnh công tác Cải cách hành chính sau kiểm tra năm 2022
2204/QĐ-UBND 23/09/2022 Về việc công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp xã, thị trấn trên địa bàn huyện Ninh Sơn (Tính đến ngày 22/9/2022)
23/09/2022 Về việc công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp xã, thị trấn trên địa bàn huyện Ninh Sơn (Tính đến ngày 22/9/2022)
470/BC-UBND 23/09/2022 Kết quả rà soát tình hình quản lý, sử dụng đất trồng lúa và đề xuất giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc hỗ trợ nông dân trên địa bàn huyện Ninh Sơn
318/KH-UBND 23/09/2022 Về việc tuyên truyền ngăn ngừa vi phạm sử dụng điện trên địa bàn huyện Ninh Sơn
22/09/2022 Lịch Giám sát chuyên đề năm 2022
256/GM-VPUB 20/09/2022 Họp đối thoại giải quyết việc giao đất trúng đấu giá QSD đất đối với hộ ông Huỳnh Văn Thơm
316/KH-UBND 20/09/2022 Phát động đợt thi đua đặc biệt “Phòng, chống dịch bệnh” năm 2022 trên địa bàn tỉnh huyện Ninh Sơn
20/09/2022 Họp đối thoại giải quyết việc giao đất trúng đấu giá QSD đất đối với hộ ông Huỳnh Văn Thơm
209/HD-UBND 14/09/2022 HD Khen thưởng thành tích xuất sắc tiêu biểu trong Phong trào thi đua “Chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025” trên địa bàn huyện Ninh Sơn
304/KH-UBND 12/09/2022 KH Triển khai thực hiện Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027” trên địa bàn huyện Ninh Sơn
306/KH-UBND 12/09/2022 KH Truyền thông thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 29/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chuyển đổi số tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030
302/KH-UBND 05/09/2022 Thực hiện Đề án “Đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn huyện Ninh Sơn
300/KH-UBND 05/09/2022 Phát động Phong trào thi đua “Chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025” trên địa bàn huyện Ninh Sơn
1 2 3 4 5 6    
8 người đang online
°