Huyện Ninh Sơn công bố hệ thống chất lượng của UBND huyện phù hợp TCQG TCVN 9001:2015.

Đăng ngày 26 - 11 - 2020
Lượt xem: 1.404
100%

 

Ngày 05/10/2020, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Quyết định số 2402/QĐ-UBND về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Ủy ban nhân dân huyện. Trong đó có các nội dung sau:

- Bản công bố: Công bố Hệ thống quản lý chất lượng của UBND huyện Ninh Sơn phù hợp Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với các lĩnh vực hoạt động của UBND huyện.

- Phụ lục các lĩnh vực hoạt động của UBND huyện Ninh Sơn được công bố phù hợp tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (39 Lĩnh vực/323 thủ tục).

Đính kèm qđ. 2402.pdfkèm qđ. 2402.pdfkèm qđ. 2402 (2).pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Ninh Sơn: công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015...(05/10/2022 11:44 SA)

124 người đang online
°