STT Nội dung Đơn vị Tài liệu Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Góp ý SL Góp ý
STT Nội dung Đơn vị Tài liệu Ngày bắt đầu Ngày kết thúc SL Góp ý
1 Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) Hạn lấy ý kiến 08/3/2023 28/02/2023 08/03/2023 0
2 công bố trên các Đài Truyền thanh và Trang thông tin điện tử của huyện để lấy ý kiến nhân dân về Báo cáo thẩm tra đề nghị xã Quảng Sơn đạt chuẩn nông thôn mới và xã Nhơn Sơn, Lương Sơn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022. 05/01/2023 12/01/2023 0
101 người đang online
°