STT Nội dung Đơn vị Tài liệu Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Góp ý SL Góp ý
STT Nội dung Đơn vị Tài liệu Ngày bắt đầu Ngày kết thúc SL Góp ý
1 công khai Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường hộ kinh doanh Đặng Thiên Phú 05/02/2024 12/03/2024 0
2 công khai Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Trung tâm thu mua – cung ứng nông sản an toàn trên địa bàn huyện Ninh Sơn 05/02/2024 12/03/2024 0
3 dự thảo Quyết định ban hành Quy chế tiếp công dân trên địa bàn huyện Ninh Sơn 31/03/2023 30/04/2023 0
4 Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) Hạn lấy ý kiến 08/3/2023 28/02/2023 08/03/2023 0
5 công bố trên các Đài Truyền thanh và Trang thông tin điện tử của huyện để lấy ý kiến nhân dân về Báo cáo thẩm tra đề nghị xã Quảng Sơn đạt chuẩn nông thôn mới và xã Nhơn Sơn, Lương Sơn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022. 05/01/2023 12/01/2023 0
12 người đang online
°