Danh bạ điện thoại huyện Ninh Sơn

Đăng ngày 11 - 08 - 2016
Lượt xem: 12.624
100%

 

ĐƠN VỊ

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CÁC CƠ QUAN 

 

TÊN LÃNH ĐẠO

VP

Cơ quan

Email

 

HUYỆN UỶ VÀ CÁC CƠ QUAN TRỰC THUỘC

 

Bí thư

Nguyễn Đô

3854254

3550339

 

nguyendo@ninhthuan.gov.vn

Phó Bí thư

Lê Văn Chín

3854254

3854302

 

 

 

 

 

 

Chánh văn phòng HU

 

   

 

Uỷ Ban Kiểm tra 

Nguyễn Văn Hóa

 

0942750478

 

Ban Tổ chức

Võ Thanh Tuấn

3854361

0919649059

 

Ban Dân Vận

Trương Thành Quyền

3854333

0974706253

 

Ban Tuyên giáo

Đào Văn Tâm

3854334

0987655567

 

 

Trung tâm BDCT

Đào Văn Tâm

 

987655567

 

 

KHỐI MẶT TRẬN - ĐOÀN THỂ  

               

UBMTTQ huyện

Trương Thành Quyền

3854238

0974706253

 

Hội LHPN

Trương Thị Ngọc

3854515

0913854160

 

Hội Nông Dân

Cà Mau Chinh

 

0338351970

 

Huyện Đoàn

 Nguyễn Hoàng Tiến

3854257

0933002960

 

Hội Cựu chiến Binh

So Y Tòng

 

 

 

Hội Chữ thập đỏ

Phạm Văn Thân

3854423

0902527093

 

Hội Đông Y

Lê Hùng Cường

3855332

0915929885

 

Hội Người cao tuổi

Tăng Sinh Há

 

 0919858300

 

BLL Tù chính trị

Nguyễn Trọng Thắng

 

3856068

 

LĐLĐ

Nguyễn Văn Thu

3854272

0942352684

 

Hội Khuyến học

Phan Thanh Hoàng

 

3505468

 

 

HĐND - UBND và VĂN PHÒNG

 

Chủ tịch HĐND

Nguyễn Đô

3854243

3550339

 

Phó Chủ tịch HĐND

Phạm Văn Bình

3854243

0989912347

 

 

     

 

Chủ tịch UBND

Kiều Tấn Thịnh

 

0979903579

 

Phó Chủ tịch

Hoàng Lê Ngọc Anh

 

 

3505092

 

Phó chủ tịch

Nguyễn Đức Hòa

 

3504100

 

Chánh Văn phòng

Đặng Hoàng Anh

  3515179

ubnd_ns@ninhthuan.gov.vn

Phó Văn phòng

Chế Quang Dũng

 

3505477

chequangdung@ninhthuan.gov.vn

Phó ban KTXH HĐND 

Nguyễn Hoàng Thanh

 

0916411175

 

Phó ban Pháp chế HĐND 

Nguyễn Xuân Thành

 

0919858333

 

 

VP UBND

Nguyễn Đình Tấn

 

3854255

nguyendinhtan@ninhthuan.gov.vn 

VP UBND

Nguyễn Thị Kim Yến

 

3854255

 

VP UBND

Lê Anh Vũ

 

 0916657273

 

VP UBND

Nguyễn Anh Văn

 

3854255

nguyenanhvan@ninhthuan.gov.vn

VP UBND

Phan Thị Như Quỳnh

 

096 2746206

 

VP UBND

Võ Lê Quỳnh Hương

 

0962746206

 

VP UBND

Đặng Thị Kim Anh

 

079 8200989

 

VP UBND

Tôn Thất Minh Phương

 

 

 

Kế toán VP UBND

Phan Thị Hồng Tâm   0384818212  

Văn Thư

Đỗ Thị Lan

 

3953187

dothilan@ninhthuan.gov.vn

Lái xe

Đặng Mậu Hoan      
Lái xe Trần Thanh Vân      

 

CÁC NGÀNH KHỐI NỘI CHÍNH   

              

Công an huyện

Nguyễn Ngọc Hùng

  0903952147

 

Viện kiểm sát

Huỳnh Đức Trung

3854256

3505287

 

Phòng Tư pháp

Nguyễn Minh Châu

3854314

0978809587

phongtp_ns@ninhthuan.gov.vn

Thanh tra

Lê Sỹ Thắng

3854277

0984636842

thanhtra_ns@ninhthuan.gov.vn

Toà án

Nguyễn Thị Hồng Na

   

 

Quân sự huyện

Ngô Văn Tài

3854231

0978169889

 

 

CÁC NGÀNH KHỐI KINH TẾ      

         

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

Lê Thị Hồng Hoa

3855868

 

 

Phòng TNMT

Nguyễn Thành Quang

3854390

0394024240

phongtnmt_ns@ninhthuan.gov.vn

Phòng TCKH

Phan Kế Vũ

3854251

0902620242

phongtckh_ns@ninhthuan.gov.vn

Phòng NN&PTNT

Dương Đăng Minh

3854245

0913930384

phongnnptnt_ns@ninhthuan.gov.vn

Chi Cục Thuế

 

3854227

3854525

 

BQL các công trình HT

Nguyễn Minh Phước

 

0912062081

bqlcctht_ns@ninhthuan.gov.vn

Cty Lâm nghiệp N.Sơn 

Nguyễn Công Minh

3850413

 

 

Hạt kiểm Lâm

 

3854219

3854266

 

Chi cục Thống kê

Nguyễn Thị Tân

3854356

 

 

Kho Bạc NN

Võ Hoàng Phúc

3854375

0941981639

 

Ngân Hàng Nông nghiệp

Hoàng Quang Siêu

3854258

0918560701

 

Trạm Thú Y

 

 

 

 

 

CÁC NGÀNH KHỐI VĂN – XÃ

 

ĐƠN VỊ

TÊN LÃNH ĐẠO 

VP

Di động

Email

 

       

Phòng VHTT

Trần văn Sinh 

3854237

0837384223

phongvhtt_ns@ninhthuan.gov.vn

Phòng Nội vụ

Nguyễn Thị Đông

3505125

0868877133

phongnv_ns@ninhthuan.gov.vn

Trung tâm VHTT&TT

Hoàng Anh Tuấn

3854065

3511666

ttvhtttt_ns@ninhthuan.gov.vn

Phòng GDĐT

Nguyễn Cam

3854278

0918402466

phonggddt_ns@ninhthuan.edu.vn

Phòng LĐ-TB-XH

Nguyễn Thanh Chi

3854268

3504605

phongldtbxh_ns@ninhthuan.gov.vn

 

       

Trung Tâm Y tế

Quảng Đại Khanh

3850279

0913616311

 

 

     

 

TT GDNN-GDTX

Hoàng Lê Minh

3854659

0982854179

 

 

     

 

Bảo hiểm xã hội

Huỳnh Thị Hà

3854278

 

 

 

KHỐI XÃ - THỊ TRẤN

           

UBND xã Lương Sơn

Tô Vận Cường

3854553

3854082

ubnd_luongson@ninhthuan.gov.vn

UBND TT. Tân Sơn

Võ Đăng Kiều

3854222

0945946456

ubnd_tanson@ninhthuan.gov.vn

UBND xã Quảng Sơn

Lê Đăng Anh Nhân

3850028

3850377

ubnd_quangson@ninhthuan.gov.vn

UBND xã Hoà Sơn

Nguyễn Văn Ninh

3850395

0916181876

ubnd_hoason@ninhthuan.gov.vn

UBND xã Mỹ Sơn

Đoàn Nhật Vương

3853127

0946058064

ubnd_myson@ninhthuan.gov.vn

UBND xã Nhơn Sơn

Trương Thị Bích Thuận

3853109

0988157436

ubnd_nhonson@ninhthuan.gov.vn

UBND xã Lâm Sơn

Lê Thành Tú

3852203

0913738800

ubnd_lamson@ninhthuan.gov.vn

UBND xã Ma Nới

Nghiêm Văn Vinh

3854397

09185285728

ubnd_manoi@ninhthuan.gov.vn

 

MỘT SỐ SỞ NGÀNH CỦA TỈNH VÀ UBND CÁC HUYỆN THÀNH PHỐ

                         

Sở Tài chính

 

3822696

3822698

sotc@ninhthuan.gov.vn

Sở Xây dựng

 

3824998

3822504

soxd@ninhthuan.gov.vn

Sở TNMT

 

3830657

3830651

sotnmt@ninhthuan.gov.vn

Sở KHĐT

 

3822694

3836856

sokhdt@ninhthuan.gov.vn

Sở TT-TT

 

3920292

3921909

sotttt@ninhthuan.gov.vn

Sở VH-TT-DL

 

3823.409

3822638

sovhttdl@ninhthuan.gov.vn

Sở Giáo dục

 

3822659

 

sogddt@ninhthuan.gov.vn

Sở GT-VT

 

3823302

 

sogtvt@ninhthuan.gov.vn

Sở Y tế

 

3839815

 

soyt@ninhthuan.gov.vn

Sở Công Thương

 

3822977

 

soct@ninhthuan.gov.vn

Sở Tư pháp

 

3822670

38338599

sotp@ninhthuan.gov.vn

Sở Nôi vụ

 

3822876

 

sonv@ninhthuan.gov.vn

Sở Khoa học Công nghệ

 

3822726

 

sokhcn@ninhthuan.gov.vn

Sở LĐ-TB-XH

 

3822941

 

soldtbxh@ninhthuan.gov.vn

Ban Dân tộc

 

3825118

 

bandt@ninhthuan.gov.vn

Thanh tra tỉnh

 

 

 

thanhtra@ninhthuan.gov.vn 

Ban Quản lý KCN

 

2212708

 

bqlkcnnt@ninhthuan.gov.vn 

Văn phòng UBND tỉnh

 

 

 

 

· (CVP)

 

 

3838567

 

· (PVP)

 

 

3822685

 

· (PVP)

 

 

3823936

 

· Trung tâm tin hoc

 

 

3823937

 

UBND TP. Phan rang-TC

 

 

3823382

ubnd_tp@ninhthuan.gov.vn

UBND huyện Ninh Sơn

 

 

3854255

ubnd_ns@ninhthuan.gov.vn

UBND huyện Ninh Hải

 

 

3873118

ubnd_nh@ninhthuan.gov.vn

UBND huyện Ninh phước

 

 

3864521

ubnd_np@ninhthuan.gov.vn

UBND huyện Thuận Nam

 

 

3750088

ubnd_tn@ninhthuan.gov.vn

UBND huyện Thuận Bắc

 

 

3625029

ubnd_tb@ninhthuan.gov.vn

UBND huyện Bác Ái

 

 

3840027

ubnd_ba@ninhthuan.gov.vn

Tin liên quan

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NINH SƠN NHIỆM KỲ 2021 - 2026(17/07/2021 5:51 SA)

Tin mới nhất

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NINH SƠN NHIỆM KỲ 2021 - 2026(17/07/2021 5:51 SA)

121 người đang online
°