Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
240/KH-BCĐ 23/06/2022 Kế hoạch tổ chức lễ ra quân tuyên truyền nhân ngày Quốc tế phòng, chống ma túy 26/6
233/KH-UBND 15/06/2022 Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV và Chương trình hành động số 428-CTr/BCSĐ ngày 29/6/2021 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo
1622/UBND-VX 09/06/2022 Công văn về việc thông tin tuyên truyền đến người lao động thực hiện đăng ký hưởng BHTN trên dịch vụ công trực tuyến.
219/KH-UBND 09/06/2022 Kế hoạch kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HU, ngày 14/5/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XII về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong công tác giảm nghèo nhanh và bền vững xã Ma Nới, giai đoạn 2021-2025
217/KH-UBND 08/06/2022 Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 152-CTr/HU ngày 29/4/2022 của Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 11/01/2022 của BCH Đảng bộ tỉnh
204/KH-UBND 31/05/2022 Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động số 148-CTr/HU ngày 09/5/2022 của Huyện ủy về thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU, ngày 29/11/2021 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030
1344/QĐ-BCĐ 31/05/2022 Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 huyện Ninh Sơn
201/KH-UBND 26/05/2022 Kế hoạch về việc thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động trên địa bàn huyện Ninh Sơn
200/KH-UBND 25/05/2022 kế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2022
195/KH-UBND 24/05/2022 Kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả đối với tội phạm xâm phạm sở hữu trên địa bàn huyện
196/KH-UBND 24/05/2022 Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 19/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022
193/KH-UBND 23/05/2022 Kế hoạch duy trì và nâng cao Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông (ICT Index) huyện năm 2022
191/KH-UBND 23/05/2022 Kế hoạch triển khai Tổ công nghệ số cộng đồng tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện
192/KH-UBND 23/05/2022 Kế hoạch triển khai, thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn huyện
1446/UBND-VX 23/05/2022 Công văn triển khai Quyết định số 84 ngày 20/01/2022 của UBND tỉnh về thủ tục hành chính trên lĩnh vực văn hoá, thể thao và du lịch.
1 2 3 4 5 6    
0 người đang online
°