Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
103/KH-UBND 29/02/2024 Triển khai thực hiện Kết luận số 57-KL/TW ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 224-KH/HU ngày 15/12/2023 của Ban Thường vụ huyện ủy về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đối ngoại trong tình hình mới
102/KH-UBND 29/02/2024 Tổ chức Lễ công bố xã Hòa Sơn đạt chuẩn nông thôn mới và đón nhận danh hiệu Cờ thi đua xuất sắc trong Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023
105/KH-UBND 29/02/2024 Triển khai các hoạt động nhằm đẩy mạnh tạo sự đột phá công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn huyện Ninh Sơn năm 2024
101/KH-UBND 29/02/2024 Phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu, nộp ngân sách trên địa bàn huyện năm 2024
435/QĐ-UBND 27/02/2024 Về việc thành lập Ban Tổ chức giải Bóng chuyền Nam huyện Ninh Sơn năm 2024
95/KH-UBND 27/02/2024 Nâng cao kết quả Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS)
94/KH-UBND 26/02/2024 hực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn huyện Ninh Sơn năm 2024
91/KH-UBND 23/02/2024 Tổ chức kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ và sơ kết công tác Phối hợp đảm bảo an ninh trật tự - Tái hòa nhập cộng đồng, giai đoạn 2022-2024
87/KH-UBND 21/02/2024 Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 trên địa bàn huyện Ninh Sơn
88/KH-UBND 21/02/2024 Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2024
83/KH-UBND 20/02/2024 Tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024
82/KH-TCTĐA06 20/02/2024 Triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danhvà xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn huyện Ninh Sơn năm 2024
81/KH-UBND 20/02/2024 Triển khai thực hiện Kế hoạch số 236-KH/HU ngày 23/01/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 25/10/2023 của Ban Bí thư “về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới” trên địa bàn huyện Ninh Sơn
632/UBND-VX 20/02/2024 V/v hướng dẫn thực hiện Quy định về đánh giá, công nhận “Cộng Đồng học tập” cấp xã, huyện, tỉnh theo Thông tư số 25/2023/TT-BGDĐT ngày 27/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
84/KH-UBND 20/02/2024 Triển khai nhân rộng công tác chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt trên địa bàn huyện Ninh Sơn đến năm 2025
1 2 3 4 5 6    
40 người đang online
°