Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
2593/QĐ-UBND 29/09/2023 Thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND huyện Ninh Sơn
325/KH-UBND 22/09/2023 Tổ chức Đánh giá Chương trình hành động trước khi tiến hành xem xét bổ nhiệm các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân huyện
603/BC-UBND 22/09/2023 Hoạt động mô hình “Trường học an toàn về an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông và Phòng cháy chữa cháy” trên địa bàn huyện Ninh Sơn (giai đoạn năm 2017 - 2023)
2074/QĐ-UBND 20/09/2023 Ban hành Quy chế phối hợp giải quyết công việc giữa các cơ quan, đơn vị thuộc huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Ninh Sơn
2070/QĐ-UBND 20/09/2023 Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo huyện Ninh Sơn
324/KH-UBND 20/09/2023 Thực hiện Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 03/4/2023 của Chính phủ phê duyệt Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
2910/UBND-NV 20/09/2023 V/v triển khai thực hiện Quy định số 33-QĐ/TU ngày 31/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử
322/KH-UBND 20/09/2023 Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 62 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và 22 năm “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy” – 04/10
323/KH-UBND 20/09/2023 Rà soát, thực hiện hiệu quả các nhóm giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực
321/KH-UBND 15/09/2023 Triển khai thực hiện rà soát sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn huyện Ninh Sơn
319/KH-UBND 14/09/2023 Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình năm 2023 trên địa bàn huyện Ninh Sơn
317/KH-UBND 14/09/2023 Quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn huyện Ninh Sơn
318/KH-UBND 14/09/2023 Phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả đối với tội phạm xâm phạm sở hữu
2826/UBND-TH 14/09/2023 V/v Phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm về kiểm soát hoạt động liên quan đến ma túy trên địa bàn huyện
314/KH-UBND 13/09/2023 Truyền thông hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 trên địa bàn huyện Ninh Sơn
1 2 3 4 5 6    
79 người đang online
°