https://ninhson.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/mekethncbqhnt.aspx
https://ninhson.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/mekethncbqhnt.aspx
https://ninhson.ninhthuan.gov.vn/portal/pages/cds.aspx

Kỳ họp thứ 16 HĐND huyện khóa X

Sáng ngày 12/4, đồng chí Nguyễn Đô – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Phạm Văn Bình – HUV, Phó Chủ tịch HĐND huyện đã chủ tọa Kỳ...

/portal/Pages/xay-dung-nong-thon-moi.aspx

Ninh Sơn phấn đấu đứng nhóm đầu của tỉnh về chỉ số SIPAS trong năm 2024 và những năm tiếp theo

Với mục đích nắm bắt được yêu cầu, mong muốn của người dân, tổ chức để có những giải pháp phù hợp nâng cao chất lượng phục vụ và cung ứng dịch vụ công của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện Ninh Sơn. Đồng thời phấn đấu chỉ số SIPAS huyện Ninh Sơn năm 2024 và những năm tiếp theo thuộc nhóm đứng đầu 03/07 huyện, thành phố.

87 người đang online
°