LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 47/2022

Đăng ngày 22 - 11 - 2022
Lượt xem: 124
100%

 

UBND HUYỆN NINH SƠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

VĂN PHÒNG

                                 

Số:   47  /VP-LCT

Ninh Sơn, ngày   21     tháng  11  năm 2022

 

                                                 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 47/2022

                                             (Từ ngày 21/11/2022 đến ngày 25/11/2022)

 

 

 

1.  Thứ Hai (ngày 21/11/2022

+ Sáng

- Họp giao ban Chủ tịch và các Phó Chủ tịch từ 7h15 đến 7h55   (CT và PCT)

- Họp thống nhất nội dung đề nghị điều chỉnh đầu tư công, lúc 8h, tại PH số 01 (đ/c Hùng)

- Dự họp tại Sở KH&ĐT về việc điều chỉnh các nguồn vốn CTMTQG năm 2022, lúc 9h30 (đ/c Hùng)

- Làm việc tại cơ quan, (đ/c Hòa, đ/c Anh)

+ Chiều

- Họp giao ban Thường trực huyện ủy, (đ/c Hùng)

- Họp thông qua dự thảo công văn trả lời đơn ông Hà Thuận, tại PH số 01, lúc 14h (đ/c Hòa)

2. Thứ Ba (ngày 22/11/2022)

+ Sáng

- Làm việc tại cơ quan (đ/c CT)

- Dự họp (1) Nghe báo cáo các dự thảo Quy định về điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ, diện tích để tách thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh (từ 8h-9h30); (2) Nghe báo cáo dự thảo QĐ thay thế QĐ 64 về bồi thường trên địa bàn tỉnh (từ 9h30-11h30) tại tỉnh (đ/c Hòa)

- Dự Hội thảo giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch; Tăng trưởng khách du lịch trong những tháng cuối năm 2022, tại Resot Ninh Thuận, lúc 8h (đ/c Anh)

+ Chiều

- Họp trực tuyến UBND tỉnh kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ năm 2022, tại PH trực tuyến huyện (CT, 2PCT)

- Đi kiểm tra thực tế xây dựng NTM tại xã Quảng Sơn cùng đ/c BT huyện ủy (đ/c Hòa)

3. Thứ Tư (ngày 23/11/2022)  

+ Sáng

- Họp BTV huyện ủy về công tác quy hoạch, cán bộ và phát triển đảng, (đ/c Hùng, đ/c Anh)

- Tiếp xúc cử trị của đại biểu Quốc hội tại xã Lương Sơn, lúc 8h (đ/c Hòa)

+ Chiều

- Họp BTV huyện ủy về công tác quy hoạch, cán bộ và phát triển đảng, (đ/c Hùng, đ/c Anh)

- Đối thoại công dân giải quyết khiếu nại Sông Than, lúc 14h tại PH số 1 huyện (đ/c Hòa)

4. Thứ Năm (ngày 24/11/2022)  

+ Sáng

- Làm việc tại cơ quan (đ/c Hùng, đ/c Hòa)

- Hội nghị Người có uy tín trên địa bàn huyện, tại HT UB huyện, lúc 8h (đ/c Anh)

+ Chiều

- Họp thông qua báo cáo KTXH năm 2022, phương hướng 2023, tại PH số 01 huyện, lúc 14h (CT, 2PCT)

5. Thứ Sáu (ngày 25/11/2022)  

+ Sáng

- Tiếp Công dân tại trụ sở tiếp công dân huyện, cả ngày (CT)

- Họp thông qua báo cáo các nhiệm vụ trọng tâm theo QĐ 118, thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, lúc 8h (CT, 2PCT)

+ Chiều

- Làm việc tại cơ quan (đ/c Hùng, đ/c Hòa)

- Họp lấy ý kiến các ngành về Đề án Mekong Plus giai đoạn 2 năm 2022-2027, tại PH số 1 huyện, lúc 14h (đ/c Anh)

 

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

   Đặng Hoàng Anh

Ý kiến bạn đọc

  Tin liên quan

  Tin mới nhất

  LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN TUẦN THỨ 49/2023(04/12/2023 3:10 CH)

  Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 12/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện(30/11/2023 3:54 CH)

  LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN TUẦN THỨ 48/2023(28/11/2023 6:53 CH)

  LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN TUẦN THỨ 47/2023 (Điều chỉnh)(20/11/2023 8:57 CH)

  LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN TUẦN THỨ 46/2023(13/11/2023 2:06 CH)

  48 người đang online
  °