Phân công trách nhiệm triển khai thực hiện từng chỉ số Bộ chỉ số đánh giá Chuyển đổi số cấp huyện năm 2022

Đăng ngày 08 - 11 - 2022
Lượt xem: 64
100%

Ngày 08/7/2022, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 852/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ chỉ số đánh giá Chuyển đổi số tỉnh Ninh Thuận.

 

Theo đó, có 03 bộ chỉ số dành cho Sở ngành (phụ lục 1), cấp huyện (phụ lục 2) và cấp xã (phụ lục 3). Để kịp thời triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung theo Phụ lục 2 Bộ Chỉ số đánh giá Chuyển đổi số dùng cho cấp huyện, Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn ban hành Thông báo số 722/TB-UBND, ngày 21/10/2022 về phân công trách nhiệm các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện từng chỉ số đánh giá Chuyển đổi số theo Quyết định số 852/QĐ-UBND ngày 08/7/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh. 

Một số cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì đánh giá từng chỉ số như: Phòng Văn hoá và Thông tin huyện; Văn phòng HĐND-UBND huyện; Phòng Tài chính và Kế hoạch huyện; Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện; Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện; Phòng Nội vụ huyện; Công an huyện và một số ngành liên quan khác.

Chi tiết đính kèm file TB722 của UBND huyện.


2022-TB-phan-cong-trach-nhiem-thuc-hien-QD-852-chi-so-danh-gia-chuyen-doi-so.pdf

Tin liên quan

Ninh Sơn thành lập Ban Chỉ đạo Chuyển Đổi số giai đoạn 2021 - 2025(29/10/2022 2:50 CH)

Truyền thông về Chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến 2030 trên địa bàn huyện Ninh Sơn(15/09/2022 10:44 SA)

Khen thưởng trong Phong trào thi đua “Chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025” trên địa bàn huyện...(15/09/2022 10:29 SA)

Huyện Ninh Sơn triển khai Kế hoạch Tổ công nghệ số cộng đồng(11/08/2022 10:10 SA)

Tin mới nhất

Hòa Sơn: Ngày hoạt động cao điểm tình nguyện hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến(28/03/2023 7:34 SA)

Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Đề án 06 của Chính phủ(15/02/2023 11:13 SA)

Ninh Sơn: tổ chức tuyên truyền, tập huấn Nghị định 104/2022/NĐ-CP cho Cán bộ, công chức, viên...(12/01/2023 5:01 CH)

UBND huyện họp thông qua dự thảo Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023(16/12/2022 3:52 CH)

Ninh Sơn: tổ chức chấm điểm chỉ số Chuyển đổi số cấp xã trên địa bàn huyện.(15/11/2022 2:51 CH)

62 người đang online
°