UBND huyện họp thông qua dự thảo Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023

Đăng ngày 16 - 12 - 2022
Lượt xem: 334
100%

Chiều ngày 16/12, đồng chí Đoàn Văn Hùng – Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Điều hành chuyển đổi số đã chủ trì phiên họp thông qua kế hoạch chuyển đổi số năm 2023. Tham dự có thủ trưởng các phòng, ban; lãnh đạo các xã, thị trấn và tổ chức đoàn thể.

 

Với mục đích thực hiện có hiệu quả Đề án “Chuyển đổi số tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030”. Ban Điều hành chuyển đổi số huyện đã xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện chuyển đổi số năm 2023 trên địa bàn huyện với các nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy; hoàn thiện quy chế, văn bản chỉ đạo, điều hành; phát triển hạ tầng số, các nền tảng, hệ thống, dữ liệu, ứng dụng, dịch vụ, phát triển nguồn nhân lực và bảo đảm an toàn thông tin.

Bên cạnh đó là các mục tiêu phấn đấu như: Tỷ lệ UBND cấp xã kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng đạt 100%; tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt 100%; 100% lãnh đạo các phòng, ban ngành thuộc UBND huyện sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ; tỷ lệ người dân từ đủ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc các tổ chức được phép khai thác đạt từ 65% trở lên; số điểm phục vụ của mạng bưu chính công cộng có kết nối internet băng rộng cố định đạt 50%; 85% sản phẩm OCOP được tiêu thụ trên sàn thương mại điện tử nội địa...

Tại cuộc họp, các đại biểu cũng đã tham gia góp ý về một số mục tiêu phấn đấu, công tác tổ chức và nhiệm vụ thực hiện từ đó hoàn chỉnh kế hoạch chuyển đổi số năm 2023.

 Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, bên cạnh các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra tại bản dự thảo, đồng chí Đoàn Văn Hùng – Chủ tịch UBND huyện đề nghị phòng Văn hóa – Thông tin cần phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Ban Điều hành chuyển đổi số của huyện; tham mưu UBND huyện ban hành kế hoạch chuyển đổi số năm 2023; đồng thời phối hợp với các phòng, ban, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, hỗ trợ Nhân dân trong công cuộc chuyển đổi số, đặc biệt là hướng dẫn người dân sử dụng các dịch vụ công.

Ý kiến bạn đọc

  Tin liên quan

  Tin mới nhất

  Bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 (10/10)(04/10/2023 11:24 SA)

  Giám sát kết quả triển khai, thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tại huyện...(15/09/2023 5:23 CH)

  Chương trình bồi dưỡng về Chuyển đổi số năm 2023(28/08/2023 2:58 CH)

  Hội nghị sơ kết thực hiện Chuyển đổi số 6 tháng cuối năm (02/08/2023 7:59 SA)

  Tuyên truyền về định danh điện tử(10/07/2023 4:20 CH)

  12 người đang online
  °