Công khai số liệu và thuyết minh dự toán ngân sách huyện và phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2023 trình Hội đồng nhân dân huyện

Đăng ngày 27 - 12 - 2022
Lượt xem: 42
100%

 

Nội dung chi tiết theo file đính kèm: BC704, Biểu mẫu


BC công khai dự toán trước trình HDND huyện (1).pdf | các biểu mẫu kèm theo công khai dự toán năm 2023 UBND trình HĐND phê chuẩn (1).xlsx

Tin liên quan

Tin mới nhất

công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2023 của huyện Ninh Sơn(03/02/2023 9:14 CH)

Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2021 trên địa bàn huyện Ninh Sơn(10/09/2022 10:31 CH)

Công khai tình hình thực hiện dự toán Ngân sách địa phương quý II năm 2022 trên địa bàn huyện...(10/09/2022 10:36 CH)

Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2022 của huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận(20/07/2022 9:09 SA)

Công khai tình hình thực hiện dự toán Ngân sách địa phương quý I năm 2022 trên địa bàn huyện Ninh...(19/04/2022 3:30 CH)

78 người đang online
°