Lịch Tiếp công dân năm 2022 của Chủ tịch UBND huyện

Đăng ngày 05 - 05 - 2022
Lượt xem: 51
100%

 

Stt Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu Đường dẫn điện tử
1  1152/TB-UBND 28/12/2021  Lịch Tiếp công dân tháng 01/2022 của Chủ tịch UBND huyện tháng 1
 26/TB-UBND 28/01/2022 Lịch Tiếp công dân tháng 02/2022 của Chủ tịch UBND huyện tháng 2
 3  53/TB-UBND 25/02/2022  Lịch Tiếp công dân tháng 3/2022 của Chủ tịch UBND huyện tháng 3
 4 84/TB-UBND 28/3/2022  Lịch Tiếp công dân tháng 4/2022 của Chủ tịch UBND huyện tháng 4
 5 135/TB-UBND 28/4/2022  Lịch Tiếp công dân tháng 5/2022 của Chủ tịch UBND huyện tháng 5
 6 /TB-UBND     Lịch Tiếp công dân tháng 6/2022 của Chủ tịch UBND huyện  
 7 /TB-UBND   Lịch Tiếp công dân tháng 7/2022 của Chủ tịch UBND huyện  
 8  /TBUBND   Lịch Tiếp công dân tháng 8/2022 của Chủ tịch UBND huyện  
 9 /TB-UBND   Lịch Tiếp công dân tháng 9/2022 của Chủ tịch UBND huyện  
 10  /TB-UBND   Lịch Tiếp công dân tháng 10/2022 của Chủ tịch UBND huyện  
 11  /TB-UBND   Lịch Tiếp công dân tháng 11/2022 của Chủ tịch UBND huyện  
 12  /TB-UBND   Lịch Tiếp công dân tháng 12/2022 của Chủ tịch UBND huyện  

5.2022.pdf | t1.2022.pdf | t2.2022.pdf | t3.2022.pdf | t4.2022.pdf
Ý kiến bạn đọc

  Tin liên quan

  Lịch Tiếp công dân năm 2021 của Chủ tịch UBND huyện(04/08/2021 5:56 SA)

  Tin mới nhất

  Lịch Tiếp công dân năm 2021 của Chủ tịch UBND huyện(04/08/2021 5:56 SA)

  Lịch tiếp công dân tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn(08/01/2021 5:26 SA)

  Lịch Tiếp công dân tháng 11/2020 của đồng chí Bí thư huyện ủy Ninh Sơn(17/11/2020 5:15 SA)

  Lịch Tiếp công dân tháng 10 năm 2020 của Chủ tịch UBND huyện Ninh Sơn(06/10/2020 5:09 SA)

  Lịch tiếp công dân tháng 10 năm 2020 của Chủ tịch UBND huyện(05/10/2020 5:08 SA)

  5 người đang online
  °