Về việc bán tài sản nhà nước thanh lý dãy nhà cũ phía sau Khối Mặt trận Đoàn thể huyện

Đăng ngày 20 - 07 - 2022
Lượt xem: 156
100%

 

Căn cứ Quyết định số 1718/QĐ-UBND ngày 18/7/2022 của UBND huyện Ninh Sơn về việc phê duyệt giá thanh lý vật liệu thu hồi khi tháo dỡ dãy nhà cũ phía sau Khối Mặt trận Đoàn thể huyện; Để đảm bảo tài sản trên được tháo dỡ, thanh lý, bán và nộp ngân sách huyện theo đúng quy định; Nay, phòng Tài chính- Kế hoạch huyện tiến hành tổ chức thanh lý số tài sản sau: Xà gồ mái, xà gồ la phông, tôn, cửa,...

Đề nghị các cá nhân, tổ chức có nhu cầu mua số tài sản trên xin vui lòng nộp đơn mua Tài sản thanh lý tại phòng Tài chính- Kế hoạch huyện Ninh Sơn (số điện thoại: 0259.3953549) thời hạn đến hết ngày 25/07/2022. Đồng thời, đề nghị UBND các xã, thị trấn niêm yết thông báo để các cá nhân, tổ chức được biết.

Chi tiết theo File đính kèm TB38


Thong-bao-thanh-ly-tai-san.pdf
Ý kiến bạn đọc

    Tin liên quan

    Tin mới nhất

    146 người đang online
    °