Triển khai chiến dịch làm sạch không gian mạng năm 2022 trên địa bàn huyện

Đăng ngày 12 - 09 - 2022
Lượt xem: 105
100%

Ngày 08/9/2022, Uỷ ban nhân dân huyện Ninh Sơn ban hành Công văn số 2608/UBND-TH về việc triển khai chiến dịch làm sạch không gian mạng trên địa bàn huyện năm 2022.

 

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo:

1. Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chỉ đạo cán bộ, công chức và viên chức triển khai chiến dịch để loại bỏ, xử lý mã độc trên các máy tính, thiết bị của đơn vị theo nội dung tại Công văn số 2140/STTTT-TTCNTTTT ngày 26/8/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông; báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện (qua phòng Văn hóa – Thông tin) trước ngày 25/9/2022.

2. Giao phòng Văn hóa – Thông tin có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, tổng hợp và tham mưu Ủy ban nhân dân huyện báo cáo kết quả triển khai theo nội dung Công văn số 2140/STTTT-TTCNTTTT ngày 26/8/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông, gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 28/9/2022.

Ban Biên tập Trang TTĐT huyện gửi File Hướng dẫn các bước về chiến dịch làm sạch trên không gian mạng.


Huong-dan-cac-buoc-ve-chien-dich-lam-sach-tren-khong-gian-mang.pdf
Ý kiến bạn đọc

  Tin liên quan

  Tin mới nhất

  Truyền thông về Chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến 2030 trên địa bàn huyện Ninh Sơn(15/09/2022 10:44 SA)

  Khen thưởng trong Phong trào thi đua “Chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025” trên địa bàn huyện...(15/09/2022 10:29 SA)

  Ninh Sơn: Phát động Phong trào thi đua “Chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025” trên địa bàn huyện (11/09/2022 10:47 CH)

  Chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học giai đoạn 2022-2025, định...(10/09/2022 10:59 CH)

  HƯỚNG DẪN Khen thưởng thành tích tiêu biểu xuất sắc trong triển khai thực hiện Đề án phát triển...(10/09/2022 10:54 CH)

  16 người đang online
  °