Triển khai chiến dịch làm sạch không gian mạng năm 2022 trên địa bàn huyện

Đăng ngày 12 - 09 - 2022
Lượt xem: 208
100%

Ngày 08/9/2022, Uỷ ban nhân dân huyện Ninh Sơn ban hành Công văn số 2608/UBND-TH về việc triển khai chiến dịch làm sạch không gian mạng trên địa bàn huyện năm 2022.

 

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo:

1. Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chỉ đạo cán bộ, công chức và viên chức triển khai chiến dịch để loại bỏ, xử lý mã độc trên các máy tính, thiết bị của đơn vị theo nội dung tại Công văn số 2140/STTTT-TTCNTTTT ngày 26/8/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông; báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện (qua phòng Văn hóa – Thông tin) trước ngày 25/9/2022.

2. Giao phòng Văn hóa – Thông tin có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, tổng hợp và tham mưu Ủy ban nhân dân huyện báo cáo kết quả triển khai theo nội dung Công văn số 2140/STTTT-TTCNTTTT ngày 26/8/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông, gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 28/9/2022.

Ban Biên tập Trang TTĐT huyện gửi File Hướng dẫn các bước về chiến dịch làm sạch trên không gian mạng.


Huong-dan-cac-buoc-ve-chien-dich-lam-sach-tren-khong-gian-mang.pdf
Ý kiến bạn đọc

  Tin liên quan

  Tin mới nhất

  Hòa Sơn: Ngày hoạt động cao điểm tình nguyện hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến(28/03/2023 7:34 SA)

  Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Đề án 06 của Chính phủ(15/02/2023 11:13 SA)

  Ninh Sơn: tổ chức tuyên truyền, tập huấn Nghị định 104/2022/NĐ-CP cho Cán bộ, công chức, viên...(12/01/2023 5:01 CH)

  UBND huyện họp thông qua dự thảo Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023(16/12/2022 3:52 CH)

  Ninh Sơn: tổ chức chấm điểm chỉ số Chuyển đổi số cấp xã trên địa bàn huyện.(15/11/2022 2:51 CH)

  88 người đang online
  °