Huyện Ninh Sơn: Bản đồ quy hoạch Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận

Đăng ngày 21 - 09 - 2022
Lượt xem: 50
100%

 

Nội dung chi tiết theo file đính kèm bd2022

Quyết định phê duyệt: QĐ 422, kèm QĐ 422


01_BD_KHSDD 2022_NinhSon_22-8-2022.pdf | QĐ 422 phê duyệt KH 2022.pdf | CAC BIEU KEM THEO QD 422(14.07.2022_14h34p25)_signed.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Huyện Ninh Sơn: Bản đồ quy hoạch Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận (06/10/2021 6:07 SA)

công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận (21/09/2021 6:04 SA)

Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Ninh Sơn(04/09/2021 6:01 SA)

Thông báo lấy ý kiến Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận(01/09/2021 6:00 SA)

Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận(24/02/2020 4:48 SA)

18 người đang online
°