Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2023

Đăng ngày 11 - 01 - 2023
Lượt xem: 109
100%

Sáng ngày 11/01, UBND huyện đã tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và phát động phong trào thi đua thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2023. Đồng chí Đoàn Văn Hùng – Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

 

Với mục tiêu phấn đấu tốc độ tăng trưởng đạt từ 14% trở lên, thu ngân sách địa phương đạt 88 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 49 triệu đồng/người/năm, giảm tỷ lệ hộ nghèo thấp nhất 1 1,5%, xây dựng 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới... Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện sẽ cụ thể hóa thành 08 nhiệm vụ trọng tâm, 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp thực hiện và 139 nhiệm vụ chủ yếu, như: Tập trung phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh; Xây dựng, hoàn thiện và nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; tiếp tục cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; Đẩy mạnh thực chất, hiệu quả cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, tính tự chủ, khả năng thích ứng và sức chống chịu của nền kinh tế; Tập trung phát triển, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng ứng phó với biến đổi khí hậu, hạ tầng số. Tập trung bảo vệ môi trường, quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên; Chú trọng phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao gắn với đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển và ứng dụng khoa học – công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phong trào khởi nghiệp; Chú trọng phát triển toàn diện và đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, bảo đảm gắn kết hài hòa giữa phát triển kinh tế với văn hóa, xã hội; nâng cao đời sống Nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội; Giữ vững độc lập, chủ quyền thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo đảm quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả các hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã tham gia thảo luận đóng góp ý kiến vào các nội dung để đảm bảo tính khả thi và thống nhất với mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch đề ra. Đồng thời kí kết phong trào thi đua thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2023.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đoàn Văn Hùng, Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh, năm 2023 tốc độ tăng trưởng kinh tế phải đạt từ 14% trở lên. Để làm được điều đó đề nghị các ngành, địa phương phải hết sức tích cực hoàn thành các nhiệm vụ chủ yếu được giao đồng thời tập trung chỉ đạo thực hiện một số công việc như: Cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị, hiệu quả, gắn với xây dựng nông thôn mới; hình thành từ các vùng nông nghiệp ứng dụng công nghiệp. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; sử dụng có hiệu quả nguồn lực đất đai, tăng cường công tác quản lý đất đai, đẩy mạnh công tác kê khai, đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tập trung xử lý, thu hồi nợ đọng thuế, phấn đấu thu ngân sách năm 2023 vượt kế hoạch đề ra; đẩy mạnh tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công. Tập trung triển khai công tác chuyển đổi số; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước; đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Tiếp tục đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với giải quyết việc làm; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, chính sách người có công theo đúng quy định. Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cấp xã theo đúng kế hoạch đề ra; tăng cường các biện pháp kiềm chế giảm thiểu tai nạn giao thông và đẩy mạnh công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh nông thôn.

Nhân dịp này, UBND huyện cũng đã tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022.

Ý kiến bạn đọc

  Tin liên quan

  Làng Chăm Lương Tri thoát nghèo với mô hình nông nghiệp hàng hóa(09/03/2023 2:13 CH)

  UBND huyện họp phiên thường kỳ tháng 2(21/02/2023 1:15 CH)

  Anh Lương Tuấn Dũng: Thành công với nông nghiệp công nghệ cao(20/02/2023 2:36 CH)

  Hiệu quả mô hình trồng nho trong nhà màng(07/02/2023 2:57 CH)

  Ninh Sơn năm 2022(11/01/2023 1:46 CH)

  Tin mới nhất

  Hội nghị triển khai công tác quản lý, bảo vệ rừng năm 2023(10/03/2023 6:07 CH)

  Làng Chăm Lương Tri thoát nghèo với mô hình nông nghiệp hàng hóa(09/03/2023 2:13 CH)

  Thành lập Hợp tác xã dịch vụ và chăn nuôi Nhơn Sơn(03/03/2023 3:54 CH)

  Năm 2023, toàn huyện phấn đấu có thêm 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới(24/02/2023 3:07 CH)

  UBND huyện họp phiên thường kỳ tháng 2(21/02/2023 1:15 CH)

  63 người đang online
  °