Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện triển khai nhiệm vụ năm 2023

Đăng ngày 13 - 01 - 2023
Lượt xem: 218
100%

Ngày 12/1, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện (BĐD - HĐQT NHCSXH) đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí: Hồ Thị Kiều Chinh - Phó Giám đốc chi nhánh NHCSXH tỉnh; Hoàng Lê Ngọc Anh - Phó Chủ tịch UBND huyện Ninh Sơn.

 

Năm 2022, BĐD - HĐQT NHCSXH huyện Ninh Sơn đã bám sát chỉ đạo của NHCSXH tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện để chỉ đạo toàn diện hoạt động cho vay các chính sách tín dụng ưu đãi đạt được nhiều kết quả tích cực. Công tác giải ngân được đẩy nhanh ngay từ những ngày đầu năm, với doanh số cho vay đạt 169.069 triệu đồng, góp phần giúp cho 213 hộ nghèo, 380 hộ cận nghèo, 1.395 hộ mới thoát nghèo vay vốn tín dụng ưu đãi; thực hiện duy trì, tạo việc làm cho 747 lao động; hỗ trợ cho 192 lượt hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn vay vốn cho sinh viên đi học; giải ngân cho 117 lượt hộ gia đình sinh sống tại vùng khó khăn để đầu đầu tư phát triển sản xuất; giúp cho 1.339 lượt hộ vay vốn để xây dựng các công trình nước sạch và công trình nhà vệ sinh hợp chuẩn. Nổi bật là đã tập trung chỉ đạo triển khai cho vay các chương trình tín dụng chính sách theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ với số tiền là 35,8 tỷ đồng/925 hộ góp phần tháo gỡ khó khăn, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Ngoài ra các hoạt động giao dịch xã, công tác truyền thông, công tác tập huấn... được phối hợp tổ chức thực hiện tích cực, góp phần phát huy hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách xã hội, cùng các chính sách khác thực hiện các mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới và an sinh xã hội trên địa bàn.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Lê Ngọc Anh - Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị BĐD - HĐQT NHCSXH huyện tiếp tục bám sát định hướng hoạt động của NHCSXH Trung ương, tỉnh và mục tiêu phát triển kinh tế của huyện năm 2023. Phát huy những thành tích đạt được, phòng giao dịch NHCSXH huyện tích cực thực hiện triển khai tốt các chương trình tín dụng ưu đãi của Chính phủ. Tập trung kiểm soát, xử lý thu hồi triệt để nợ đến hạn năm 2023; thực hiện rà soát lại tất cả các khoản nợ đến hạn dự kiến khó thu hồi, đánh giá từng khoản nợ, phối hợp thực hiện có hiệu quả các giải pháp đã đề ra để có biện pháp xử lý nợ phù hợp, thu hồi nợ tối đa, không để tình trạng phải chuyển nợ quá hạn do chủ quan; tăng cường kiểm soát chất lượng hoạt động giao dịch xã, chất lượng hoạt động của Tổ TK&VV.  Đối với những địa bàn có chất lượng tín dụng chưa ổn định, tăng cường công tác tham mưu cho các thành viên theo dõi địa bàn thường xuyên hỗ trợ cơ sở để nâng cao chất lượng tín dụng chính sách. Chỉ đạo cơ sở giám sát thường xuyên quá trình sử dụng vốn của hộ vay; tăng cường kiểm tra, đối chiếu trực tiếp tại hộ vay; tăng cường công tác giám sát từ xa, tự kiểm tra tại chỗ, các hồ sơ liên quan đến hoạt động NHCSXH phải lưu trữ gọn gàng, đầy đủ, ngăn nắp, tránh để thất lạc làm ảnh hưởng đến công tác kiểm tra, giám sát.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Hồ Thị Kiều Chinh, Phó Giám đốc chi nhánh NHCSXH tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của NHCSXH huyện trong thời gian qua. Thời gian tới, đồng chí  đề nghị NHCSXH huyện tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo hoạt động tín dụng chính sách. Trọng tâm là thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 40/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội và và Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW; thực hiện tốt hoạt động cho vay vốn các chương trình tín dụng theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Chỉ đạo các Tổ chức hội nhận ủy thác tiếp tục tuyên truyền về việc gửi tiền tiết kiệm tại Ngân hàng Chính sách xã hội huyện (tiết kiệm của dân cư và tiết kiệm thông qua Tổ TK&VV). Phấn đấu triển khai thực hiện hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị và các chỉ tiêu được Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh giao, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho người vay vốn, hoạt động của Tổ TK&VV, hoạt động ủy thác để hỗ trợ hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác có vốn đầu tư sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống, góp phần cùng toàn huyện thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế, giảm nghèo trên địa bàn.

          Dịp này, BĐD-HĐQT NHCSXH huyện Ninh Sơn khen thưởng cho 5 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động tín dụng chính sách xã hội năm 2022.

Ý kiến bạn đọc

  Tin liên quan

  Tin mới nhất

  Phấn đấu có thêm 20 sản phẩm OCOP trở lên trong năm 2024(29/02/2024 3:33 CH)

  Tân Bình về đích thôn nông thôn mới(27/02/2024 9:07 SA)

  Phấn đấu đạt thêm 01 đến 02 tiêu chí huyện nông thôn mới(26/02/2024 2:30 CH)

  Hội nghị phát động thi đua cụm các xã, thị trấn năm 2024 (23/02/2024 3:02 CH)

  Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ,...(15/02/2024 8:01 SA)

  16 người đang online
  °