LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN TUẦN THỨ 02/2023

Đăng ngày 09 - 01 - 2023
Lượt xem: 72
100%

 

UBND HUYỆN NINH SƠN

VĂN PHÒNG

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Ninh Sơn, ngày  09   tháng  01 năm 2023

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN TUẦN THỨ 02/2023

                        (Từ ngày 09/01 đến ngày 15/01/2023)

 

Thứ 2 (09/01)

Sáng

- Họp giao ban Chủ tịch và các Phó Chủ tịch từ 7h15 đến 7h55

- Họp thường trực huyện ủy (Chủ tịch)

- Dự họp BCĐ ATTP tại tỉnh, lúc 08h (đ/c Anh)

- Làm việc tại cơ quan (đ/c Hòa)

Chiều

- Họp BTV huyện ủy cho ý kiến: (1) BC tổng kết công tác XDĐ năm 2022; (2) Một số tờ trình của UBND huyện; (3) ND kỳ họp chuyên đề HĐND lần thứ 9 (Chủ tịch, đ/c Anh)

- Làm việc tại cơ quan (đ/c Hòa)

Thứ 3 (10/01)

Sáng

- Dự tổng kết công tác XDĐ năm 2022, tại HT huyện ủy, lúc 08h (Chủ tịch, 2PCT)

Chiều

- Dự kỳ họp HĐND chuyên đề lần thứ 9, tại HT.UBND huyện, lúc 14h (Chủ tịch, 2PCT)

Thứ 4 (11/01)

Sáng

- Dự Hội nghị tổng kết công tác TĐKT; CCHC huyện năm 2022 và triển khai Kế hoạch phát triển KT-XH, QP-AN năm 2023, tại HT.UBND huyện (Chủ tịch, đ/c Hòa)

- Đi thăm chúc tết cùng đoàn của huyện ủy (Đơn Dương, Lạc Dương) (đ/c Anh)

Chiều

- Đi thăm chúc tết (Bác Ái, Ninh Phước) (Chủ tịch, đ/c Hòa)

- Học lớp BD CVCC (online) từ 16h-19h30 (Chủ tịch, đ/c Anh)

Thứ 5 (12/01)

Sáng

- Tiếp công dân cả ngày (Chủ tịch)

- Họp BĐD NHCS (đ/c Anh)

- Đón QNXN về lại địa phương, tại HT.UBND huyện (đ/c Hòa)

Chiều

- Dự gặp mặt chức sắc, tôn giáo và ĐB DTTS tiêu biểu, tại PHTT huyện, lúc 15h (Chủ tịch)

- Họp thông qua đề án vị trí việc làm của TTYT (đ/c Anh)

- làm việc tại cơ quan (đ/c Hòa)

- Học lớp BD CVCC (online) từ 16h-19h30 (Chủ tịch, đ/c Anh)

Thứ 6 (13/01)

Sáng

- Dự HN trực tuyến tỉnh triển khai nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2023, tại phòng họp trực tuyến huyện (chủ tịch, 2PCT)

Chiều

- Dự Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp đầu năm 2023, tại tỉnh, lúc 14h (Chủ tịch)

- Học lớp BD CVCC (online) từ 16h-19h30 (Chủ tịch, đ/c Anh)

Thứ 7 (14/01):       - Học lớp BD CVCC (online) từ 16h-19h30 (Chủ tịch, đ/c Anh)

Chủ nhật (15/01): - Học lớp BD CVCC (online) từ 16h-19h30 (Chủ tịch, đ/c Anh)

 

 

 

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

 

Đặng Hoàng Anh

Tin liên quan

Tin mới nhất

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN TUẦN THỨ 11/2023 (điều chỉnh)(14/03/2023 10:48 SA)

Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 3/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện(06/03/2023 11:46 SA)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN TUẦN THỨ 10/2023(06/03/2023 10:47 SA)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN TUẦN THỨ 09/2023(27/02/2023 6:38 CH)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN TUẦN THỨ 08/2023 (Từ ngày 20/02 đến ngày 26/02/2023)(20/02/2023 10:58 SA)

73 người đang online
°